Proběhne referendum k budoucnosti Nemocnice Na Františku? Prozatím pro to není důvod.

Po úspěšném výsledku záchrany Nemocnice Na Františku rekapitulujeme, jak byl sběr podpisů pro místní referendum velmi důležitý, a vyhlížíme do budoucnosti, co dál. Pokud se hlavní město Praha finančně i manažersky zapojí do provozování nemocnice, jak bylo schváleno, pro konání referenda nebude důvod.

Když jsme začínali s přípravami pro sběr 2200 podpisů místních občanů k vyhlášení referenda za záchranu Nemocnice Na Františku, zdálo se, že vedení Prahy 1 nic nezastaví a nemocnice bude za velmi mizerných podmínek skutečně předána soukromému provozovateli. Věci ale vzaly rychlý spád a naše požadavky zvedli trojkoaliční kolegové na magistrátu a převzala je i paní primátorka. Hlavní město Praha pak ve výsledku nabídlo Praze 1, že s provozováním nemocnice pomůže a většinu z potřebné finanční dotace vezme na sebe. Vedení Prahy 1 pak nezbývalo, než souhlasit a zpackané koncesní řízení na soukromého provozovatele zrušit.

O možnosti místního referenda za záchranu Nemocnice Na Františku jsme začali uvažovat už na prosincové schůzi zastupitelstva Prahy 1, když vedení obce ani nepřipustilo záležitost nemocnice na program jednání. Během vánoc jsme vše potřebné připravili a zahájení sběru podpisů jsme naplánovali na úterý 9. ledna. V pondělí 8. ledna vyšel v MF Dnes článek s názvem Opozice chce referendem zarazit pronájem nemocnice a když jsme druhý den mířili před nemocnici zahájit sběr podpisů, zjistili jsme, že paní primátorka neplánovaně a narychlo nechala radou hlavního města Prahy schválit záměr převzetí provozování Nemocnice Na Františku. První úspěch. Splnění jednoho z požadavků referenda „upřednostnit provozování nemocnice veřejnoprávním subjektem“ bylo na dobré cestě.

Praha 1 nabídku magistrátu přivítala, ale prozatím odmítala zrušit běžící koncesní řízení na soukromého provozovatele, takže hlavní požadavek referenda, „zrušit dosavadní proces hledání soukromého provozovatele,“ byl stále aktuální. Během volebního víkendu prvního kola prezidentské volby se podařilo se zapojením množství dobrovolníků a s organizačním nasazením Zelených, Pirátů i místních podporovatelů vznikající iniciativy Praha Sobě nasbírat přes 3000 podpisů, tedy o dobrou tisícovku více, než je pro vyhlášení místního referenda na Praze 1 potřeba. O výsledku sběru podpisu jsme informovali starostu a radní Prahy 1 a vyzvali je k jednání, odpověď jsme však nedostali.

V týdnu na konci ledna jsme se zúčastnili série jednání s politiky na magistrátu. Společně jsme hledali cestu, jak záměr hlavního města převzít provoz nemocnice přetavit ve skutečnou spolupráci s Prahou 1, která by vedla k zastavení běžícího koncesního řízení. V mezičase otevřelo vedení Prahy 1 obálky s nabídkami soukromých firem; přihlásily se dvě firmy a nabídkové ceny nestály za nic. Následně se podařilo na jednání zastupitelstva hlavního města prosadit samostatný bod věnovaný nemocnici a přijmout usnesení, které otevřelo cestu ke spolupráci s Prahou 1 a též ke zrušení stále běžícího koncesního řízení – po následném potvrzení radou i zastupitelstvem Prahy 1 konečně radní Prahy 1 koncesní soutěž zrušili. Celý proces je dobře dokumentován v přílohách finálního rozhodnutí radních Prahy 1 o zrušení koncesního řízení. Tak byl splněn i druhý požadavek referenda „zrušit dosavadní proces hledání soukromého provozovatele“.

Nyní se zdá, že splnění všech požadavků našeho místního referenda se daří. Návrh na konání místního referenda by tedy v této situaci nedával příliš smysl. Přesto zůstáváme ostražití pro případ možných komplikací – např. by se některý ze dvou uchazečů o koncesi mohl úspěšně odvolat proti zrušení koncesního řízení, nebo by mohla „nedopadnout“ jednání s hlavním městem Prahou a koncese soukromému provozovateli by tak mohla opět být aktuální. Pro takové případy prozatím máme sebrané podpisy pro referendum uložené na bezpečném místě, aby v případě potřeby mohl být v budoucnu návrh na referendum přeci jen podán. Až bude provoz Nemocnice Na Františku stabilizován a do budoucna zajištěn, pak bude čas podpisy občanů bezpečně zlikvidovat.

Místní referendum je nejsilnější nástroj vůle občanů na komunální úrovni, rozhodnutí občanů v referendu nepřehlasuje ani zastupitelstvo. Na našem případu záchrany nemocnice se pak dobře ukázalo, že už samotný záměr sbírat podpisy může politiky přesvědčit, aby občanům vyhověli. A když jsou podpisy pro referendum už nasbírány, politici slyší ještě lépe. Je tedy povzbudivé, že záměry hlavního města i Prahy 1 se podařilo změnit bez toho, že bychom skutečně referendum realizovali a utráceli tak čas i peníze voličů. Váš podpis pro návrh referenda zafungoval a politiky přesvědčil. Děkujeme Vám!

Za přípravný výbor pro konání místního referenda Zachraňme Nemocnici Na Františku

Pavel Čižinský
Petr Kučera
Pavel Nazarský
David Bodeček
Petr Burgr

Převzato z webové stránky zachranmefrantiska.cz