Pozvánka na Komisi pro participaci: jak komunikovat při zavádění dopravně-organizačních změn?

Ve středu 2. října 2019 od 16:30 proběhne veřejné jednání Komise pro participaci a Místní Agendu 21 v Galerii 1 na rohu ulic Štěpánská a V Jámě. Na programu bude vedle školských fór a debaty o setkávání veřejnosti a zástupců městské a státní policie zejména téma komunikace při přípravě, vyhodnocování a ladění dopravně-organizačních změn (tj. změn dopravního režimu, uzavírek, změn využití veřejného prostoru, rekonstrukce apod.)

Jak vypadá naše základní představa, jak by měla probíhat komunikace v momentě, kdy se městská část (nebo město) chystá na změnu, která významným způsobem zasáhne do každodenního života místních i přespolních?

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na Komisi pro participaci: jak komunikovat při zavádění dopravně-organizačních změn?“

Podílejte se na zadání rekonstrukce severovýchodní části parku Kampa

Dlouhodobě havarijní stav opěrné nábřežní zdi v severovýchodní části parku Kampa je nyní kritický, a to tak, že si vynutil zrychlené řešení a nákladnou opravu. Při této příležitosti rovnou přistoupíme k obnově přiléhající části parku a budeme rádi, když ti z vás, kteří mají chuť, přispějí svým nápadem a názorem do tvorby zadání.

Mohou to udělat při setkání se zeleným radním pro životní prostředí, úklid, IT a rozvoj hřišť Petrem Kučerou a radním pro investice Vladanem Brožem (Praha 1 sobě), které se uskuteční ve středu 3. října od 18 hodin v Salla Terreně na Kampě. Jste srdečně zváni!

Pokračovat ve čtení „Podílejte se na zadání rekonstrukce severovýchodní části parku Kampa“

Petřín za to stojí!

Ačkoliv má Praha 1 ve správě jen jeden jediný, navíc roky zapomenutý pozemek na Petříně, vstoupili jsme aktivně do kauzy vzniklé okolo odporu části obyvatel proti doposavad takřka neznámým, byť mnoho let na Magistrátu připravovaným stavebním a transformačním projektům v různých částech rozlehlého komplexu parků a zahrad.

Domníváme se, že plány se mají od samého počátku vytvářet v dialogu s odbornou i laickou veřejností, otevřeně a participativně, což bylo v tomto případě doposud velmi zanedbáváno. Usilujeme proto o maximální zpřístupnění informací kolem dění na Petříně pro všechny, které to zajímá. Vědění znamená moc, informace dávají každému do ruky více možností, jak bránit své vlastní zájmy.

V uplynulých měsících jsme se tak zhostili role mediátora a snažili se zapojit občany do rozhodování o Petříně. Proběhla dvě veřejná setkání, v radničním magazínu Jedna jsme uspořádali anketu na téma Jaký Petřín chceme? a zprostředkovali jsme občanům kontakt s hlavním městem. Protože jsou jednotlivé projekty v různé fázi rozhodování podařilo se prozatím zastavit plány na realizaci průchodu z Úvozu, a to v první řadě kvůli obavám z přesměrování významné turistické trasy přímo do relativně klidné části Velké Strahovské zahrady.

Rovněž považujeme za důležité bavit se o vztahu památkové ochrany a péče o městskou zeleň v době klimatické krize. Veřejná správa nesmí tutlat před veřejností informace jako dřív. Více informací tak naleznete na informativní stránce www.zelenaprojednicku.cz/petrin, kterou zpracoval náš kandidát do posledních komunálních voleb a Malostraňák Filip Lachmann.

Pilotní fáze projektu za lepší Václavák odstartovala

Photo: Unsplash.com

Zelená pro jedničku přispěla k započetí ambiciózního projektu, na jehož konci má být lepší, čistší a hezčí Václavské náměstí a jeho bezprostřední okolí. Práce, které tu budou probíhat pod taktovkou sdružení Nového Města pražského z.s., právě startují. Pilotní fáze projektu končí 31. srpna.

Pokračovat ve čtení „Pilotní fáze projektu za lepší Václavák odstartovala“

Rozpočet Prahy 1 je pod dohledem aplikace CityVizor

Už žádné naskenované tabulky, zdlouhavé „106ky“ a mlžení. Rozpočet Prahy 1 si nyní pohodlně prohlédnete v moderním „klikacím rozpočtu“ v aplikaci CityVizor. Během chvíle si díky ní můžete nechat zobrazit výdaje v jednotlivých rozpočtových kapitolách a jejich průběžné čerpání až do úrovně jednotlivých faktur. Pokračujeme tak v otevírání radnice, jak jsme slíbili voličům.

Zavedení tzv. klikacího rozpočtu přes aplikaci CityVizor nás téměř nic nestálo, jenom trochu úsilí, které tu dříve chybělo. Velmi pomohli členové komise pro informatiku, odbor informatiky i sdílení znalostí s dalšími městskými částmi,” okomentoval zavedení CityVizoru náš radní pro informatiku a životní prostředí Petr Kučera.

Pokračovat ve čtení „Rozpočet Prahy 1 je pod dohledem aplikace CityVizor“

Myslíme i na stromy v ulicích

Na horní části obrázku můžete vidět, v jakém stavu nechává celkem běžně stromy, které nenahraditelně klimatizují naše ulice, jejich správce Technická Správa Komunikací Hl. M. Prahy.

Ve spodní části je výsledek, ke kterému jsme došli díky upozornění od úžasné městské zahradnice a kritické pozorovatelky změn klimatu a destrukce české krajiny Jany Zedkové z Železné ulice. Spolu s Odborem životního prostředí MČ Praha 1 jsme zařídili, že ochranné konstrukce budou stromy skutečně chránit, nikoliv poškozovat.

Pokračovat ve čtení „Myslíme i na stromy v ulicích“

Stromy na Kampě!

Máme velkou radost, že se na Kampě podařilo vysadit šest nových stromů. Došlo k tomu v minulém týdnu po domluvě mezi radním Petrem Kučerou, Odborem životního prostředí MČ Praha 1 a místním Komunitním a mateřským centrem Kampa. Výsadbu provedli pracovníci Vojanových sadů, kteří mají péči o park dlouhodobě na starost.

Pokračovat ve čtení „Stromy na Kampě!“

Pisoáry, věc veřejná

Žijeme ve karnevalové kultuře, ve které je běžné, že se i relativně běžné záležitosti stávají terčem velkého zájmu a lidového veselí. Nemůžeme se tedy divit, že internetová televize DVTV zareagovala na tuto poptávku, oslovila Petra Kučeru, radního pro životní prostředí, úklid a IT za Zelenou pro jedničku, ohledně mobilních pisoárů na Hlavním nádraží a natočila s ním o tom rozhovor. Řešení degradace parku a zeleně se tak jednou dostalo do popředí zájmu široké veřejnosti. Proč ne?

Pokračovat ve čtení „Pisoáry, věc veřejná“

Předjaří a začátek jara na radnici Prahy 1

V posledních dvou měsících se toho odehrálo skutečně hodně. Konečně se například podařilo vydat první, resp. nulté letošní číslo radničního listu, které byste v těchto dnech měli najít ve svých poštovních schránkách, v infocentru na radnici a na řadě dalších míst, jako jsou kavárny či bary. Pokud byste chtěli noviny distribuovat i ve vašem oblíbeném podniku, kontaktujte Víta Masare. Najdete je nicméně také online na webu praha1.cz.

Pokračovat ve čtení „Předjaří a začátek jara na radnici Prahy 1“