Co se stalo na radnici Prahy 1?

Zastupitelský klub My, co tady žijeme se spojil s místní buňkou TOP 09, opustil ho Martin Kotas a zbylí tři zastupitelé Petr Hejma, Petr Burgr a Michal Caban následně 16. prosince 2019 vypověděli koaliční smlouvu svým koaličním partnerům (Praha 1 Sobě, Pirátská strana a Zelená pro jedničku). Jaké jsou šance, že se věci navrátí do starých kolejí?

Pokračovat ve čtení „Co se stalo na radnici Prahy 1?“

Praha 1 se postavila proti plánům na rozšíření letiště Praha Ruzyně

Zelená pro jedničku dlouhodobě tematizuje dopady nadměrného turismu na život v pražském centru. I proto se soustředíme na současné plány na rozšiřování největšího pražského letiště. Nyní Rada městské části Praha 1 schválila stanovisko kritizující záměr rozšíření pražského letiště o další ranvej.

Tento projekt dlouhodobě kritizujeme zejména z těchto důvodů:

  1. Praha a zejména její centrum je už nyní masivně přetíženo turismem (v roce 2019 to bude přibližně 9 miliónů návštěvníků), další letištní dráha bude situaci nadále zhoršovat.
  2. V době, kdy je třeba celou evropskou ekonomiku přeorientovat na uhlíkově neutrální v horizontu několika desítek let, je investice do nové dráhy vysokoemisní letecké dopravy zcela nevhodná.
  3. Česká republika má zaostalou železniční infrastrukturu (zejména pokud jde o vysokorychlostní železnici), investovat je vhodné právě do této udržitelné formy dopravy.
  4. Nová dráha, kromě obecného zvýšení emisí skleníkových plynů a zvýšení zátěže Prahy turismem, znamená i zvýšení místních hlukových a jiných emisí.

Když se poráží strom, musí se informovat

S kácením stromů ve městě jsme si v minulosti užili. Když byl například v loňském roce kácen vzrostlý pajasan žláznatý v Letenské ulici, byla sobota, nikdo o ničem nevěděl, městští strážníci jen kroutili hlavou a pro odvrácení jeho úplné likvidace musela spojit síly snad polovina naší kandidátky a další místní, zkrátka „aktivisté“, na místě se tak třeba přímo pod strom vrhl Beno Ge, dnešní předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady MČ P1 /Praha 1 Sobě/, aby fyzicky zastavil kácecí práce. Stromu se dnes dobře daří a činí z Letenské ulice nadále alespoň trochu přívětivější místo.

K podobné situaci došlo v nedávné době v případě u Španělské synagogy, kde bylo přikročeno ke kácení křehkého jerlínu. Bleskový zájem veřejnosti a nedostatek informací začal způsobovat paniku a plodit unáhlené závěry mezi diskutujícími na internetu, brzy se však ukázalo, že strom je v havarijním stavu, napadený houbou, a skutečně dle posudku hrozí jeho pád.

Jedná se o citlivé téma, protože stromy – a zejména ty solitérní – spoluutváří náš veřejný prostor a prožívají s námi významné části našich životů, takže k nim získáváme často až sentimentální, pevné pouto. Proto budou nově u všech zásahů, včetně těch havarijních, připevňovány dvojjazyčné informační cedulky s důvodem poražení a s termínem nové výsadby, včetně druhu nového stromu.

První takovou cedulku umístili zelený radní pro životní prostředí Petr Kučera a spolupředseda pražských Zelených Vítek Masare na již zmíněném místě. Místo křehkého jerlínu, který trpí odlamováním větví, tu však bude v nejbližší době vysazen odolnější břestovec západní.

Na podzim je poté v plánu výsadba 21 nových stromů, zatímco poraženo jich bude muset být osm.

Myslíme na stromy v ulicích!

Rekonstrukce Václavského náměstí počítá s tramvajemi

Photo: Unsplash.com

V našem volebním programu pro loňské komunální volby bylo možné nalézt bod s názvem „Chceme zprůjezdnit centrum Prahy“. Stálo v něm, že je naším cílem „umožnit průjezd centrem jen těm, kdo tu bydlí a kdo sem doopravdy potřebují jet automobilem, podpořit všechny ostatní způsoby dopravy s ohledem na všechny lidi se zvláštními potřebami“. Této filozofie se nadále držíme.

Pokračovat ve čtení „Rekonstrukce Václavského náměstí počítá s tramvajemi“

Pozvánka na Komisi pro participaci: jak komunikovat při zavádění dopravně-organizačních změn?

Ve středu 2. října 2019 od 16:30 proběhne veřejné jednání Komise pro participaci a Místní Agendu 21 v Galerii 1 na rohu ulic Štěpánská a V Jámě. Na programu bude vedle školských fór a debaty o setkávání veřejnosti a zástupců městské a státní policie zejména téma komunikace při přípravě, vyhodnocování a ladění dopravně-organizačních změn (tj. změn dopravního režimu, uzavírek, změn využití veřejného prostoru, rekonstrukce apod.)

Jak vypadá naše základní představa, jak by měla probíhat komunikace v momentě, kdy se městská část (nebo město) chystá na změnu, která významným způsobem zasáhne do každodenního života místních i přespolních?

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na Komisi pro participaci: jak komunikovat při zavádění dopravně-organizačních změn?“

Podílejte se na zadání rekonstrukce severovýchodní části parku Kampa

Dlouhodobě havarijní stav opěrné nábřežní zdi v severovýchodní části parku Kampa je nyní kritický, a to tak, že si vynutil zrychlené řešení a nákladnou opravu. Při této příležitosti rovnou přistoupíme k obnově přiléhající části parku a budeme rádi, když ti z vás, kteří mají chuť, přispějí svým nápadem a názorem do tvorby zadání.

Mohou to udělat při setkání se zeleným radním pro životní prostředí, úklid, IT a rozvoj hřišť Petrem Kučerou a radním pro investice Vladanem Brožem (Praha 1 sobě), které se uskuteční ve středu 3. října od 18 hodin v Salla Terreně na Kampě. Jste srdečně zváni!

Pokračovat ve čtení „Podílejte se na zadání rekonstrukce severovýchodní části parku Kampa“

Petřín za to stojí!

Ačkoliv má Praha 1 ve správě jen jeden jediný, navíc roky zapomenutý pozemek na Petříně, vstoupili jsme aktivně do kauzy vzniklé okolo odporu části obyvatel proti doposavad takřka neznámým, byť mnoho let na Magistrátu připravovaným stavebním a transformačním projektům v různých částech rozlehlého komplexu parků a zahrad.

Domníváme se, že plány se mají od samého počátku vytvářet v dialogu s odbornou i laickou veřejností, otevřeně a participativně, což bylo v tomto případě doposud velmi zanedbáváno. Usilujeme proto o maximální zpřístupnění informací kolem dění na Petříně pro všechny, které to zajímá. Vědění znamená moc, informace dávají každému do ruky více možností, jak bránit své vlastní zájmy.

V uplynulých měsících jsme se tak zhostili role mediátora a snažili se zapojit občany do rozhodování o Petříně. Proběhla dvě veřejná setkání, v radničním magazínu Jedna jsme uspořádali anketu na téma Jaký Petřín chceme? a zprostředkovali jsme občanům kontakt s hlavním městem. Protože jsou jednotlivé projekty v různé fázi rozhodování podařilo se prozatím zastavit plány na realizaci průchodu z Úvozu, a to v první řadě kvůli obavám z přesměrování významné turistické trasy přímo do relativně klidné části Velké Strahovské zahrady.

Rovněž považujeme za důležité bavit se o vztahu památkové ochrany a péče o městskou zeleň v době klimatické krize. Veřejná správa nesmí tutlat před veřejností informace jako dřív. Více informací tak naleznete na informativní stránce www.zelenaprojednicku.cz/petrin, kterou zpracoval náš kandidát do posledních komunálních voleb a Malostraňák Filip Lachmann.