Vize Zelené pro jedničku 2025

PRAHA 1 – OBYTNÁ ZÓNA

Návrat stálých obyvatel. Veřejná prostranství jako místa k životu. Otevřená radnice.

Obývat, bydlet, být

V centru města v roce 2025 stoupá počet obyvatel, protože na Praze 1 mohou a chtějí bydlet lidé všech věkových a sociálních skupin. Soukromý bytový fond se nezmenšuje na úkor jiných funkcí, veřejný posiluje. Je urychleně dokončena privatizace na základě pravidel zabraňujících  spekulacím s bytovým fondem (předkupní právo MČ, podmínka dlouhodobého užívání bytu, aj.). Peníze z privatizace obecních nemovitostí a dalších zdrojů jsou používány k vytvoření fondu městského bydlení použitelného k aktivní bytové politice MČ. Veřejná správa aktivně podporuje rozvoj kvality veřejného vysokého školství jako klíčového fenoménu života na Praze 1.

Komunikace od slova „komunikovat“ – ne dálnice od slova „daleko“

Dnes již kvalitní školky a školy doplňuje nově veřejný prostor pojímaný jako obytná zóna, kde se cítí bezpečně a příjemně jak malé děti a jejich rodiče, tak i senioři. Jsou obnovena dříve existující veřejná sportoviště. Veřejné instituce a veřejný prostor jsou maximálně bezbariérové. Praha 1 ve spolupráci s dalšími aktéry naplňuje koncepci životního prostředí zejména aktivním omezováním hlavních trvalých zdrojů hluku a emisí, tedy zejména nadměrnou automobilovou dopravu a hluk z provozoven, a současným maximálním ozeleňováním zejména těch ulic na pravém břehu, kde městská zeleň úplně chybí. Podařilo se rozmělnit proudy turistů z Královské cesty i na severojižní osu, bulvár staroměstských hradeb, na Petřín, podél Vltavy k Vyšehradu…

Veřejné služby pro obyvatele, soukromé pro návštěvníky

Obecní nebytové prostory slouží především k doplňování chybějících částí spektra služeb pro místní obyvatele. Jsou maximálně obnovena potravinová tržiště pro Pražany. Je zachován současný rozsah i kvalita veřejných zdravotnických služeb, ty jsou provázány se službami sociálními. Praha 1 ve spolupráci s dalšími aktéry postupuje podle koncepce aktivního stáří  odrážející prognózy demografického vývoje. Když reklama, tak především informační a podle jasných pravidel. 

Dříve bezpečnostní tématiky bezdomovectví a drogově závislých jsou řešeny jako problémy sociální. Strážník při identifikaci problému nejdřív volá terénního pracovníka. Městská policie na Praze 1 má plný stav strážníků, kteří sami aktivně přicházejí navazovat kontakt s místními obyvateli.

Participativní rozhodování, transparentní hospodaření a veřejná správa

Veškeré administrativní kroky lze řešit elektronicky na pár kliků přes internet. Město aktivně zve občany k účasti na politickém rozhodování. Participativní rozpočtování tvoří běžnou součást obecních výdajů. Vedoucí úředníci mají v popisu práce též prezentaci, vysvětlování a diskuzi o své činnosti občanům. Veškerá veřejná data včetně informací o procesech v území a informace jsou přístupná na několik kliků online. Zasedání zastupitelstva je vysíláno online a zaznamenáváno.

Tento manifest je výsledkem společných debat místních obyvatel. Tyto debaty začaly na jaře 2015 s výhledem do roku 2025. Připadá-li vám něco z této vize již neaktuální, nebo vám v ní něco zásadního chybí , napište nám.