Náš program

CHCEME VRÁTIT PRAHU 1 JEJÍM OBYVATELŮM. JAK NA TO?

 

ZNOVU ZABYDLET CENTRUM PRAHY

Dostupné bydlení pro všechny dlouhodobé obyvatele, využít prázdné obecní byty, byty z krátkodobých pronájmů typu airbnb vrátit na trh nájemního bydlení.

 • Neprodávat volné obecní byty, využít je pro pronájmy seniorům, rodinám s dětmi a lidem v tíživé finanční situaci
 • Zabydlet dlouhodobě volné obecní byty, které bez užitku chátrají
 • Dokončit první vlnu privatizace bytů obyvatelům Prahy 1 a přezkoumat sporně vyřazené byty z privatizace
 • Privatizovat se závazkem zpětného prodeje, aby se zabránilo spekulacím
 • Regulovat airbnb, aby se do centra vrátilo dlouhodobé bydlení
 • Zachovat a rozvíjet služby a kulturní nabídku pro seniory i děti
 • Podporovat sociální bydlení a sociální podnikání pro potřebné

 

ZMĚNIT TURISMUS V CENTRU PRAHY

Řešit všechny negativní dopady turismu na místní život, přestat být „disneylandem“ a vrátit do ulic a domů pořádek a bezpečí.

 • Systematicky postihovat rušení nočního klidu v okolí problematických provozoven a na trasách alkoturistických tahů
 • Zakázat noční pití alkoholu na veřejnosti v rezidenčních ulicích
 • Vykázat pivní kola z ulic Prahy 1 a elektrokoloběžky z pěších zón
 • Regulovat přebujelé a obtěžující předzahrádky
 • Omezit komerční akce ve veřejném prostoru a omezit jejich hlukovou hladinu
 • Upřednostňovat nekomerční akce a akce místních občanů
 • Zpracovat a realizovat plán udržitelného turismu na Praze 1. Spolu s magistrátem stanovit standardy a limity komerčních služeb pro turisty, které mají bezprostřední vliv na prostředí pro život v centru města, a to spojených s hlukem i s dopravou (historická auta, lodní doprava, nabídky prodejců a zábavních podniků, půjčování a provoz vozítek elektrokoloběžek atd.)

 

OBNOVIT OBCHODY PRO BĚŽNÉ POTŘEBY OBYVATEL

V obecních nájmech důsledně upřednostňovat provozovny se sortimentem a službami běžné potřeby obyvatel před turistickým sortimentem, včetně tržišť nebo sportovišť.

 • Provést inventuru nebytových prostor a dostupnosti základních služeb pro obyvatele Prahy 1 a v obecním majetku upřednostnit služby a obchody pro běžné potřeby obyvatel
 • Vrátit farmářské trhy zpátky na Havelské a Malostranské náměstí
 • Zrušit živelně postavené stánky s fastfoodem a „trdelníky“, které se objevují i na zcela nevhodných místech uprostřed chodníků
 • Obnovit hřiště a sportoviště na náplavce mezi Hergetovou cihelnou a Mánesovým mostem

 

ZPRŮJEZDNIT CENTRUM PRAHY

Umožnit průjezd centrem jen těm, kdo tu bydlí a kdo sem doopravdy potřebují jet automobilem, podpořit všechny ostatní způsoby dopravy s ohledem na všechny lidi se zvláštními potřebami.

 • Navrátit tramvajový provoz do horní části Václavského náměstí v souladu se snahou o rehabilitaci náměstí a okolí
 • Zmírnit dopravní zátěž historického centra pomocí omezení tranzitu a upřednostnění rezidentů
 • Podporovat bezbariérovou dopravua bezbariérovost veřejného prostoru
 • Moderovat debatu o obchodní třídě v rámci tzv. Hradebního korza
 • Podporovat všechny alternativní formy dopravy – od veřejné hromadné dopravy, cyklodopravy, bezpečné chůze po sdílenou přepravu
 • Odstranit nadbytečné značky a sloupky – snížit jejich počet při zachování dopravního značení

 

ÚPLNĚ OTEVŘÍT RADNICI OBČANŮM

Pozvat všechny, aby po internetu i osobně mluvili do řízení Prahy 1, a zveřejňovat o radnici vše, co není ze zákona tajné.

 • Zavést stálé internetové fórum MČ Praha 1, aby občané dostali odpověď na své otázky přímo od odpovědných osob.
 • Zpřístupnit veškeré podklady k jednání zastupitelstva a rady veřejnosti (s ohledem na ochranu osobních údajů)
 • Zpřístupnit seznam obecního majetku a zaplacených faktur
 • Veřejné soutěže organizovat opravdu otevřeně a dostatečně je inzerovat
 • Pořádat veřejná setkání ke všem větším investičním a rozvojovým projektům v centru (rekonstrukce parků a ulic, nová výstavba)
 • Vytvořit etický kodex úředníka, který Praha 1 stále nemá, a knihu přání a stížností, která umožní pravidelně vyhodnocovat práci úředníků
 • Vytvořit a zveřejnit rozklikávací rozpočet městské části
 • Vypovědět nevýhodné smlouvy
 • Vymáhat úhrady škod (regres) od odpovědných osob v případě nesprávného úředního postupu.
 • Ověřit kvality a ceny některých služeb jejich přesoutěžením
 • Setkávat se s občany a procházet s nimi lokality, které znají nejlépe ze svého každodenního života
 • Radniční noviny vydávat měsíčně, mít v nich dostatek prostoru pro názory k radnici kritické a prostor pro všechny relevantní zájmové skupiny

 

ZAZELENIT ULICE, NÁMĚSTÍ I DOMY

Citlivě pěstovat městskou zeleň všude, kde je to možné, podpořit zazeleňování soukromých domů a dvorů

 • Podporovat ozelenění dvorků, vnitrobloků a střech, květinové výzdoby domů formou dostupných komunitních grantů
 • Doplnit chybějící zeleň v Praze 1 v prostoru u Masarykova nádraží, prosazení pásu zeleně v rozvojové ploše do územního plánu
 • Vysázet stromy na náměstí (na Betlémském, Malostranském náměstí, či Náměstí Republiky atd.) a stromy do ulic (Vladislavově, Jungmannově, Štěpánské, Žitné…)
 • Citlivě a za normální peníze rekonstruovat a udržovat parky a zeleň – na Klárově, ve Vojanových sadech, pod Starými zámeckými schody, na náplavce mezi Mánesovým mostem a Hergetovou cihelnou, na Kampě aj.
 • Prosadit důslednější úklid chodníků a parkovišť, zvláště v místech s intenzivním nočním pohybem turistů
 • Doplnit odpočinkový mobiliář v ulicích zejména tam, kde byl zrušen kvůli restauračním předzahrádkám (Národní třída, Příkopy apod. )

 

ZDRAVĚ ROZVÍJET I ZACHOVÁVAT DUCHA PRAHY

Zkrotit výstavbu, aby byla prospěšná nejen pro investory, ale i pro veřejnost, důsledná ochrana památek a kulturního dědictví, podpořit vzdělávání a chytré plánování a řízení.

 • Aktivně se jako městská část účastnit správních řízení o umístění nových staveb. Radnice v nich bude hájit zájmy obyvatel a principy památkové ochrany. Městská část neodsouhlasí novostavbu, aniž by vyslyšela názory rezidentů z dané lokality
 • Dodržovat koeficienty stanovené v územním plánu pro bytové funkce v nových a rekonstruovaných domech, stanovit výškové a objemové limity pro další zástavbu a rekonstrukce
 • Finančně podporovat učitele a školy, zapojit vysoké školy do rozvoje města
 • Smysluplně zapojit informační technologie do správy města, do informačních služeb pro občany a do chytrého plánování ve veřejném prostoru