Radnice Prahy 1 jede od ledna na čisté energii

Díky iniciativě Zelené pro jedničku se v loňském roce podařilo radnici Prahy 1 vysoutěžit nové smlouvy na dodávky elektrické energie. Požadavkem na veškeré odběry městské části (vyjma příspěvkových organizací) byla garance původu energie 100% z obnovitelných zdrojů. Elektronickou aukci se smlouvou od 1. 1. 2020 na jeden rok vyhrála firma E.ON.

Pokračovat ve čtení „Radnice Prahy 1 jede od ledna na čisté energii“

Když se poráží strom, musí se informovat

S kácením stromů ve městě jsme si v minulosti užili. Když byl například v loňském roce kácen vzrostlý pajasan žláznatý v Letenské ulici, byla sobota, nikdo o ničem nevěděl, městští strážníci jen kroutili hlavou a pro odvrácení jeho úplné likvidace musela spojit síly snad polovina naší kandidátky a další místní, zkrátka „aktivisté“, na místě se tak třeba přímo pod strom vrhl Beno Ge, dnešní předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady MČ P1 /Praha 1 Sobě/, aby fyzicky zastavil kácecí práce. Stromu se dnes dobře daří a činí z Letenské ulice nadále alespoň trochu přívětivější místo.

K podobné situaci došlo v nedávné době v případě u Španělské synagogy, kde bylo přikročeno ke kácení křehkého jerlínu. Bleskový zájem veřejnosti a nedostatek informací začal způsobovat paniku a plodit unáhlené závěry mezi diskutujícími na internetu, brzy se však ukázalo, že strom je v havarijním stavu, napadený houbou, a skutečně dle posudku hrozí jeho pád.

Jedná se o citlivé téma, protože stromy – a zejména ty solitérní – spoluutváří náš veřejný prostor a prožívají s námi významné části našich životů, takže k nim získáváme často až sentimentální, pevné pouto. Proto budou nově u všech zásahů, včetně těch havarijních, připevňovány dvojjazyčné informační cedulky s důvodem poražení a s termínem nové výsadby, včetně druhu nového stromu.

První takovou cedulku umístili zelený radní pro životní prostředí Petr Kučera a spolupředseda pražských Zelených Vítek Masare na již zmíněném místě. Místo křehkého jerlínu, který trpí odlamováním větví, tu však bude v nejbližší době vysazen odolnější břestovec západní.

Na podzim je poté v plánu výsadba 21 nových stromů, zatímco poraženo jich bude muset být osm.

Myslíme na stromy v ulicích!

Rekonstrukce Václavského náměstí počítá s tramvajemi

Photo: Unsplash.com

V našem volebním programu pro loňské komunální volby bylo možné nalézt bod s názvem „Chceme zprůjezdnit centrum Prahy“. Stálo v něm, že je naším cílem „umožnit průjezd centrem jen těm, kdo tu bydlí a kdo sem doopravdy potřebují jet automobilem, podpořit všechny ostatní způsoby dopravy s ohledem na všechny lidi se zvláštními potřebami“. Této filozofie se nadále držíme.

Pokračovat ve čtení „Rekonstrukce Václavského náměstí počítá s tramvajemi“

Pozvánka na Komisi pro participaci: jak komunikovat při zavádění dopravně-organizačních změn?

Ve středu 2. října 2019 od 16:30 proběhne veřejné jednání Komise pro participaci a Místní Agendu 21 v Galerii 1 na rohu ulic Štěpánská a V Jámě. Na programu bude vedle školských fór a debaty o setkávání veřejnosti a zástupců městské a státní policie zejména téma komunikace při přípravě, vyhodnocování a ladění dopravně-organizačních změn (tj. změn dopravního režimu, uzavírek, změn využití veřejného prostoru, rekonstrukce apod.)

Jak vypadá naše základní představa, jak by měla probíhat komunikace v momentě, kdy se městská část (nebo město) chystá na změnu, která významným způsobem zasáhne do každodenního života místních i přespolních?

Pokračovat ve čtení „Pozvánka na Komisi pro participaci: jak komunikovat při zavádění dopravně-organizačních změn?“

Podílejte se na zadání rekonstrukce severovýchodní části parku Kampa

Dlouhodobě havarijní stav opěrné nábřežní zdi v severovýchodní části parku Kampa je nyní kritický, a to tak, že si vynutil zrychlené řešení a nákladnou opravu. Při této příležitosti rovnou přistoupíme k obnově přiléhající části parku a budeme rádi, když ti z vás, kteří mají chuť, přispějí svým nápadem a názorem do tvorby zadání.

Mohou to udělat při setkání se zeleným radním pro životní prostředí, úklid, IT a rozvoj hřišť Petrem Kučerou a radním pro investice Vladanem Brožem (Praha 1 sobě), které se uskuteční ve středu 3. října od 18 hodin v Salla Terreně na Kampě. Jste srdečně zváni!

Pokračovat ve čtení „Podílejte se na zadání rekonstrukce severovýchodní části parku Kampa“

Petřín za to stojí!

Ačkoliv má Praha 1 ve správě jen jeden jediný, navíc roky zapomenutý pozemek na Petříně, vstoupili jsme aktivně do kauzy vzniklé okolo odporu části obyvatel proti doposavad takřka neznámým, byť mnoho let na Magistrátu připravovaným stavebním a transformačním projektům v různých částech rozlehlého komplexu parků a zahrad.

Domníváme se, že plány se mají od samého počátku vytvářet v dialogu s odbornou i laickou veřejností, otevřeně a participativně, což bylo v tomto případě doposud velmi zanedbáváno. Usilujeme proto o maximální zpřístupnění informací kolem dění na Petříně pro všechny, které to zajímá. Vědění znamená moc, informace dávají každému do ruky více možností, jak bránit své vlastní zájmy.

V uplynulých měsících jsme se tak zhostili role mediátora a snažili se zapojit občany do rozhodování o Petříně. Proběhla dvě veřejná setkání, v radničním magazínu Jedna jsme uspořádali anketu na téma Jaký Petřín chceme? a zprostředkovali jsme občanům kontakt s hlavním městem. Protože jsou jednotlivé projekty v různé fázi rozhodování podařilo se prozatím zastavit plány na realizaci průchodu z Úvozu, a to v první řadě kvůli obavám z přesměrování významné turistické trasy přímo do relativně klidné části Velké Strahovské zahrady.

Rovněž považujeme za důležité bavit se o vztahu památkové ochrany a péče o městskou zeleň v době klimatické krize. Veřejná správa nesmí tutlat před veřejností informace jako dřív. Více informací tak naleznete na informativní stránce www.zelenaprojednicku.cz/petrin, kterou zpracoval náš kandidát do posledních komunálních voleb a Malostraňák Filip Lachmann.

Rozpočet Prahy 1 je pod dohledem aplikace CityVizor

Už žádné naskenované tabulky, zdlouhavé „106ky“ a mlžení. Rozpočet Prahy 1 si nyní pohodlně prohlédnete v moderním „klikacím rozpočtu“ v aplikaci CityVizor. Během chvíle si díky ní můžete nechat zobrazit výdaje v jednotlivých rozpočtových kapitolách a jejich průběžné čerpání až do úrovně jednotlivých faktur. Pokračujeme tak v otevírání radnice, jak jsme slíbili voličům.

Zavedení tzv. klikacího rozpočtu přes aplikaci CityVizor nás téměř nic nestálo, jenom trochu úsilí, které tu dříve chybělo. Velmi pomohli členové komise pro informatiku, odbor informatiky i sdílení znalostí s dalšími městskými částmi,” okomentoval zavedení CityVizoru náš radní pro informatiku a životní prostředí Petr Kučera.

Pokračovat ve čtení „Rozpočet Prahy 1 je pod dohledem aplikace CityVizor“

Myslíme i na stromy v ulicích

Na horní části obrázku můžete vidět, v jakém stavu nechává celkem běžně stromy, které nenahraditelně klimatizují naše ulice, jejich správce Technická Správa Komunikací Hl. M. Prahy.

Ve spodní části je výsledek, ke kterému jsme došli díky upozornění od úžasné městské zahradnice a kritické pozorovatelky změn klimatu a destrukce české krajiny Jany Zedkové z Železné ulice. Spolu s Odborem životního prostředí MČ Praha 1 jsme zařídili, že ochranné konstrukce budou stromy skutečně chránit, nikoliv poškozovat.

Pokračovat ve čtení „Myslíme i na stromy v ulicích“