Naši lidé

Petr KučeraPetr Kučera /Strana zelených/ je členem Zastupitelstva MČ Praha 1 a členem Rady MČ Praha 1. V jeho gesci je životní prostředí, úklid, IT a rozvoj hřišť. Petr je předsedou základní organizace Zelených na Praze 1.

Na radnici ho naleznete v kanceláři č. 604.
E-mail: petr.kucera@praha1.cz
Telefon: 777 965 776

Vít MasareVít Masare /Strana zelených/ je asistentem radního Petra Kučery. Zároveň je předsedou Komise pro participaci a Agendu 21.

E-mail: vit.masare@praha1.cz
Telefon: 221 097 121
Pohotovostní linka pro úklid: 723 743 839

Zelená pro jedničku má rovněž zastoupení ve všech výborechkomisích:

Kontrolní výbor: 
Štefan Kabátek
Finanční výbor: Jakub Stránský
Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku: Michaela Svobodová
Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace: Filip Lachmann
Komise pro dopravu a veřejný prostor: Vít Masare a Petr Kučera
Komise pro územní rozvoj: Krištof Hanzlík
Komise obecního majetku: Štěpán Mairovský
Komise pro životní prostředí: Michaela Valentová a Milan Smrž
Komise sociální: Michaela Svobodová a Monika Horáková
Komise pro informatiku: Martin Šebek a Štefan Kabátek
Komise kulturní: Jiří Hromada
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: místopředsedkyně Kateřina Klasnová, členka Gabriela Setničková
Komise pro obchod a služby: Jana Titlbachová
Komise pro výchovu a vzdělávání: Jan Chromý, Barbora Kosíková, Petr Szczepanik
Komise pro občanské záležitosti a udělování čestného občanství: Jana Titlbachová
Komise pro participaci a Agendu 21: předseda Vít Masare, členka Iva Hájková
Komise pro bydlení: předsedkyně Kateřina Klasnová
Programová rada Malostranské besedy: Jana Titlbachová
Redakční rada radničního magazínu Jedna: místopředseda Filip Lachmann