Starosta Lomecký a „jeho“ stavební úřad

Starosta Lomecký a „jeho“ stavební úřad

bzovik-1347546_640_-_ilustracni_foto_by_pixabay-com-en-users-jhraskon-1176661

Že je na stavebním úřadě Prahy 1 něco shnilého, se říká už dlouho. V poslední době se nám ale kupí důkazy o přímo protiprávním jednání úředníků.

Když nechal starosta přes nesouhlas památkářů postavit na Klárově sochu okřídleného lva, dalo by se snad z úcty k hrdinům přimhouřit oko. Bez spolupráce stavebního úřadu by ale pomník nestál.

Úředníkům po úspěchu se lvem ale asi též narostla křídla, protože jim nečinilo problém nechat zbourat barokně-klasicistní dům v Soukenické 12 – protizákonně. Starosta stavební úřad hájil, ale na magistrátu i na ministerstvu potvrdili, že si údajnou havarijní situaci úředníci prostě vycucali z prstu.

Ukazuje se, že stavební úřad je na bourání v náhlých havarijních situacích specialistou. Je to dobrý trik: U jednou zbouraných částí domu se těžko zpětně prověří, jaká byla jejich statika. Tak dovolil stavební úřad „z 80 %“ zničit historický dům U Tří Andělů v Úvozu 18 a narušit statiku okolních domů, jak konstatoval soud ve sporu sousedů o náhradu škody s bourajícím vlastníkem.

Když stavební úřad zrovna nedemoluje, dokáže i tak komplikovat život obyvatel. Správní řízení ve věci sporu mezi obyvateli a hlučnou restaurací v Betlémské 9 sabotoval stavební úřad tak výrazně, až musel zakročit magistrát a vyjmout tuto záležitost z působnosti Prahy 1.

Na schůzích zastupitelstva jsme opakovaně vyzývali starostu a tajemníka úřadu, aby zjednali nápravu, zatím bezvýsledně. Není nám známo, že by za prokázaně protiprávní postupy byl někdo potrestán.

Zákon stavebnímu úřadu, jakožto státní správě, ukládá zachovat si nezávislost od vlivů politické garnitury. O nezávislosti našeho stavebního úřadu od politických tlaků panují oprávněné pochybnosti. Pořád věříme, že se vedení radnice sebere a zjedná nápravu. Ale možná jsme moc velcí idealisté – tajemník úřadu nám vzkázal, že naše stížnosti jsou zasahováním do výkonu státní správy. To ani není vtipné.

Krásné vánoce a šťastný nový rok přejí
Petr Kučera a Kateřina Klasnová

Článek vyjde v opozičním okénku radničního čtvrtletníku Prahy 1.