Praha 1 se vzácně shoduje: Tranzitní doprava musí z centra pryč (tisková zpráva)

Praha 1 se vzácně shoduje: Tranzitní doprava musí z centra pryč (tisková zpráva)

20150624_uklada_u
Výňatek z usnesení zastupitelstva MČ Praha 1

Zastupitelstvo první městské části dnes na návrh klubu Zelená pro jedničku odhlasovalo vymístění tranzitu z obou břehů Vltavy do tunelového komplexu Blanka.

S otevřením tunelu Blanka čeká zejména centrální městská část na opatření zajišťující výrazné zklidnění automobilové dopravy. Počet aut, které každý den projedou po obou březích Vltavy v centru města, již léta stagnuje – jen v roce 2014 jich bylo víc než 36 tisíc každý den, stejně jako v polovině sedmdesátých let. Takový stav je v rozporu nejen s historickými prohlášeními pražských politiků[1], ale i s dlouhodobým trendem evropských metropolí[2]. Výrazné omezení tranzitu umožní právě nová kapacita vnitřního městského okruhu. “Blanka může dostat smysl teprve uzavřením Smetanova nábřeží a Karmelitské pro nerezidentní auta,” shrnuje problém centrální Prahy náměstek primátorky pro územní rozvoj Matěj Stropnický (SZ). Přípravu zklidňujících opatření týkajících se širšího městského centra již začal ve spolupráci s městskými částmi připravovat náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Zastupitelstvo Prahy 1 schválilo na návrh zástupců Zelené pro jedničku a po doplnění radním pro dopravu Richardem Burešem usnesení, kterým ukládá radě “prosazovat vymístění tranzitní automobilové dopravy z Malé Strany a Starého Města do tunelového komplexu Blanka, v co nejkratší možné době po jeho otevření.” Vzácná shoda opozičních i koaličních zastupitelů ukazuje, že přesun aut z povrchu do tunelu očekává skutečně celá Praha 1.

“Zklidnění centra slibovali veřejně politici a autoři Strahovského tunelu i tunelu Mrázovka – nikdy k němu ovšem nedošlo. Zelení jej prosazují přes dvě desetiletí. Otevření Blanky proto musí být spojeno s uzavřením Prahy 1 pro tranzit. Očekávám od vedení Prahy 1, že “v nejkratší možné době” bude tentokrát znamenat několik týdnů, a ne další čtvrtstoletí,” komentuje výsledek hlasování zastupitel Filip Pospíšil. “Odklonění dopravy z centra do tunelu Blanka je obrovská naděje pro Prahu 1. Těší mě, že to radní pochopili, a doufám, že svá slova tentokrát dodrží,” dodává jeho kolegyně z klubu Zelená pro jedničku Kateřina Klasnová.

“Jsem rád, že se podařilo potlačit politický podtext problematiky a byl přijat můj pozměňující návrh k materiálu, který nejen akceptuje již předané stanovisko MČ Praha 1 a s ním odvedenou práci, ale dává Radě MČ Praha 1 silnější mandát pro pokračující jednání s hl.m.Prahou. Občané tak mohou vidět, že přes odlišné postoje jsme všichni vedeni jasným cílem, a to omezení tranzitní dopravy centrem městské části a zachování dopravní obslužnosti pro rezidentní a cílovou dopravu, tedy občany a zásobování,” uzavírá místostarosta Prahy 1 pro dopravu Richarda Bureš (ODS).

[1] viz např. Fr. Laudát: Co přinese Mrázovka, Hospodářské noviny 1.6.2001, dostupné na http://archiv.ihned.cz/c1-10024220-co-prinese-mrazovka
[2] srv. např. opatření v centru Paříže (http://bydleni.idnes.cz/nabrezi-parize-bez-aut-06h-/architektura.aspx?c=A130129_120059_architektura_web )

Kontakt pro média: matej.chytil@zeleni.cz | 777 620 233

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.