Materiály k jednání Rady mají být dostupné zastupitelům, nejlépe elektronicky

Na minulé schůzi Zastupitelstva se zastupitel za koalici Zelená pro jedničku Filip Pospíšil ohradil proti tomu, že zastupitelé nemají k dispozici materiály Rady v elektronické podobě. Usnesení Rady jsou zastupitelům poskytována v papírové podobě, ovšem bez příloh, které jsou podkladem pro usnesení.Níže přinášíme text interpelace:

Interpelace ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 26.5. 2015.
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.

Má dnešní interpelace se týká přístupnosti materiálů Rady pro členy Zastupitelstva v elektronické podobě. V současnosti jsou zastupitelům prostřednictvím dálkového úložiště přístupny v elektronické podobě materiály Zastupitelstva a v papírové podobě usnesení Rady ovšem bez příslušných příloh. Pro práci zastupitelů by však bylo vhodné zpřístupnit i materiály Rady ve své úplnosti a to ještě před jejich projednáním Radou.

Interpelovaný:
Starosta: Ing. Oldřich Lomecký

V odpovědi, která zazněla rovnou na schůzi zastupitelstva, zaznělo, že Rada momentálně nedisponuje elektronickým systémem pro sdílení projednávaných dokumentů. Současné řešení pro dokumenty Zastupitelstva poskytované firmou IBM je nevyhovující a byla mu ukončena podpora. Vše má řešit údajně nový plánovaný informační systém. Nebylo však vysvětleno, kdy bude zaveden.