Interpelace ve věci výstavby bytového domu v ulici Klimentská

Zastupitel Zelené pro jedničku Filip Pospíšil interpeloval výstavbu bytového domu v ulici Klimentská. Tajemník úřadu MČ Praha 1 František Dvořák bohužel ve své odpovědi na interpelaci neodpověděl na otázku, zda městská část prověřila platnost či možnost vypovězení smlouvy uzavřené před lety mezi investorem a bývalým místostarostou Valentou.