Interpelace: Přednostní byt do nájmu pro zastupitelku Chládkovou Táborskou (ČSSD)

Interpelace: Přednostní byt do nájmu pro zastupitelku Táborskou

INTERPELACE ZMČP1 DNE 8.9.2015

Dobrý den, jmenuji se Pavel Vandas a interpeluji Mgr. Táborskou a doktora Solila.

Vážená paní zastupitelko, Vážený pane zastupiteli.

Usnesením UR15_0902 schválila RMČ P1 uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky č.18/14 ve 4. nadzemním podlaží č.p.18, k.ú. Josefov, Žatecká 5, vel. 1+1, výměra 75m2, se zastupitelkou Mgr. Šárkou Chládkovou Táborskou na dobu neurčitou s nájemným ve výši 125.-Kč/m2/měsíc.

FAKTA :

Paní Mgr.Táborská požádala žádostí dne 12.ledna 2015 s podacím razítkem 13.1.2015, vedoucí OTMS paní Ing. Tomíčkovou, aby ji vyhledala byt ve správě MČP1

1) V důvodové zprávě ze dne 29.6.2015, kterou předložila Ing. Tomíčková RMČP1 je jako důvod uveden: změny rodinných okolností a tím řešení její bytové situace

2) Ing. Tomíčková, resp. ÚMČP1 vyhledal a dal k dispozici bytovou jednotku v Žatecké ulici č.5, 1+1, 75m2, tj do domu, který je zařazen do privatizace.

3) Usnesením UR15_0902, které předložila Ing. Tomíčková RMČP1 (za ČSSD radní Daniel HODEK a Ivan SOLIL) k projednání dne 7.7.2015, rada schválila a uložila starostovi Ing. Lomeckému, aby uzavřel se zastupitelkou MČP1, paní Mgr. Šárkou Chládkovou Táborskou z ČSSD smlouvu na dobu neurčitou.

4) smlouva je již podepsána panem starostou Ing. Lomeckým a je v centrální evidenci smluv úřadu.

– Chtěl bych se jako občan Prahy 1 zeptat a žádám Vás o odpověď, zda považuje tento případ za ETICKÝ?

Po pečlivém přečtení Etického kodexu zastupitele, jsem dospěl k názoru, že tato věc je v hrubém rozporu s tímto kodexem. Členka ČSSD a zastupitelka MČP1 si podá žádost a další dva členové této strany jí v RMČP1 tuto žádost schválí.

Dovolím si tvrdit, že každý radní a zastupitel by se mohl a měl těmto kolizím v rozhodování vyhýbat, aby ho nikdo nemohl obvinit z neetického a klientelistického jednání, nebo, že využil svého politického postavení k vlastnímu prospěchu, což je v tomto případě evidentní a neomluvitelné. Žádám Vás o odpovědi na tyto otázky:

I. Proč jste paní Mgr. Táborská nezažádala o přidělen sociální bytu, nebo jednoho ze startovacích bytů, které MČP1 postavila?

II. Pane doktore Solile, nenese tento případ znaky klientelismu na ÚMČP1? Nebo jsou tu nové postupy při rozdělování bytů na Praze 1, které neplatí pro nás občany Prahy 1, ale jen pro některé zastupitele?

III. Byla lustrována úřadem bytová situace Mgr. Táborské jako to probíhá u nás občanů Prahy 1? V důvodové zprávě o tom není zmínka.

Podle neověřených informací je uvedený byt pro Mgr. Táborskou po rekonstrukci, kterou hradila MČP1.

V RMČP1 sedí právník a šéf legislativy MČP1 JUDr. IVAN SOLIL, což o sobě dle stenozáznamů ze zastupitelstev tvrdí. Tím je prakticky zvýšená jeho odpovědnost za takové, nebo tomuto případu podobné věci. Jako jediný v radě má právnické vzdělání a ostatně mohl a měl předkladatelku Ing. Tomíčkovou, paní Mgr. Táborskou a ostatní radní upozornit na skutečnost, že tato věc je v hrubém rozporu s Etickým kodexem zastupitele a nese to znaky klientelistického propojení mezi úředníky a politiky na ÚMČP1, což podlamuje důvěru občanů Prahy 1 v politickou reprezentaci.

Vážená paní zastupitelko Táborská a Vážený pane zastupiteli Solile, z důvodu, že důvěra občanů Prahy 1 klesla ve vašem případě na nejnižší stupeň, kdy Vaše jednání je ukázkou klientelismu ve spojení s úřednicí Tomíčkovou na Praze 1,
vyzývám Vás ke složení mandátu zastupitele MČP1 a rezignujte. Paní Táborská by ale, ještě před složením mandátu měla vrátit byt, který jí byl přidělen.

Dostali jste důvěru od nás občanů zastupovat nás při správě města. Podle etického kodexu je každý člen Zastupitelstva odpovědný za výkon svého mandátu všem občanům hlavního města Prahy. Takové zástupce, my občané na Praze 1 doopravdy nechceme.

Děkuji a pozdravem!

Pavel Vandas
Občan Prahy 1, Na Poříčí 38, 11000 Praha 1