Interpelace: Hluk z restaurace Red Pif a pasivita úředníků

Interpelace: Hluk z restaurace Red Pif a pasivita úředníků

Interpelace ke dni 8. 9. 2015
přednesla Kateřina Klasnová jménem Radky Mandarano, obyvatelky Betlémské 9

Vážený pane starosto,
na naši květnovou interpelaci jsme od Vás obdrželi zcela vágní a vyhýbavou odpověď, která je důkazem toho, že se vedení městské části dlouhodobě vyhýbá odpovědi na naše otázky a pokládáme ji za výsměch všem, kteří se ptají na konkrétní problém.

Žádali jsme Vás o veřejnou omluvu za Vaše nepodložená a zavádějící tvrzení uvedená na dubnovém zastupitelstvu o tom, že jsme si při rekonstrukci bytu prokazatelně snížili podlahy, abychom získali více bytového prostoru a že tento fakt může potvrdit Stavební úřad.
Také jste si dovolil podotknout, že v této souvislosti má naše strana máslo na hlavě.

Není nám jasné, jak si starosta 1.městské části může přede všemi zastupiteli dovolit tvrdit něco podobného, pokud to nemá žádným způsobem podložené.

Proto Vás tedy žádáme buď o doložení těchto tvrzení náležitými podklady nebo o veřejnou omluvu, a to do 30.října 2015 přede všemi zastupiteli při dalším jednání zastupitelstva.

Následně bychom rádi shrnuli vývoj událostí k dnešnímu datu a informovali všechny zastupitele o aktuální situaci v Betlémské 9.

Nebytové prostory v Betlémské 9 jsou z hlediska stavební konstrukce, hlučnosti a vzduchové neprůzvučnosti zkolaudovány pouze pro denní provoz do 22:00.
Od roku 2010 provozovatel tuto zavírací dobu nikdy nedodržel a provozoval restauraci i v nočních hodinách.

V prosinci 2014 (tedy téměř před rokem!) byl Radě městské části na její 43. schůzi předložen návrh na vypovězení nájemní smlouvy.
Rada materiál rozjednala, přerušila a situaci ponechala beze změny.

Proto na dubnovém zastupitelstvu dne 22/4/2015 pan zastupitel Mgr.Pospíšil Ph.D. předložil předklad týkající se výpovědi nájemní smlouvy ke dni 31/5/2015.

Z následné diskuze zastupitelů vyplynulo, že se pan starosta dohodl s nájemcem na provedení dalších interiérových úprav a následném kontrolním měření vzduchové neprůzvučnosti v termínu 30/6/2015. Tyto úpravy jsou považovány za jednu z podmínek pro setrvání provozovatele restaurace a zároveň jako poslední krok před podáním výpovědi.
V této souvislosti pan starosta uvedl, že tato dohoda byla provedena písemně a mimochodem ujišťuje, že je člověk, který slovu věří stejně, pokud je vysloveno veřejně před svědky.

Na závěr dubnové diskuze požádali zastupitelé pana Pospíšila, zda by bylo možné posunout požadavek na termín výpovědi na 30/6/2015, kdy by již měly být provedeny interiérové úpravy a následné výsledky měření, podle kterých by se rozhodli.

Na dubnovém zastupitelstvu bylo krom jiného také zmíněno to, že pokud by se situace nezměnila, mělo by mít zastupitelstvo na základě technických parametrů možnost rozhodnout o definitivní výpovědi na zářijovém jednání zastupitelstva.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne, tedy již více než dva měsíce po maximálním stanoveném termínu, nebyly provedeny žádné interiérové úpravy ani žádné kontrolní měření vzduchové neprůzvučnosti a situace zůstává nadále stejná, žádáme všechny zastupitele, aby věc byla náležitě a urychleně projednána.


 

Přikládáme naši interpelaci z 26/5/2015:

Vážený pane starosto,
na posledním zastupitelstvu jste apeloval na hlasující zastupitele vlastním podáním dlouholetého problému v Betlémské 9.

Odmítáme Vaše tvrzení, že by si naše rodina nějakým způsobem při rekonstrukci bytu prokazatelně snižovala podlahy z důvodu získání většího bytového prostoru.

Již v r.2013 byly právě kvůli těmto předsudkům v našich podlahách provedeny sondy ověřené Stavebním úřadem a kontrolní prohlídka našich podlah provedená Stavebním úřadem potvrdila, že původní násyp ve stropní konstrukci nebyl nahrazen odlehčeným materiàlem a nebyly provedeny žádné další stavební úpravy nad rámec kolaudačního rozhodnutí, které by zásadním způsobem snižovaly neprůzvučnost stropní konstrukce.

Jak bychom si tedy podle Vaší technické úvahy mohli rozšířit bytový prostor snížením podlah? Do našeho bytu vstupujeme NE po schodech dolů,ale ve stejné hladině s podlahou společných prostor tak, jako všichni ostatní.

Také bych Vám ráda připomněla, že jsme Vás v r.2013 osobně zvali na prohlídku našeho bytu, kterou jste odmítl s tím, že jste zamlada sloužil u dělostřelectva a bohužel neslyšíte na jedno ucho. Proto by jste prý stejně zdejší situaci nemohl ověřit.

Vaší návštěvou by jste ale především projevil zájem o vyřešení tížívé situace naší rodiny a také by jste zjistil, že náš byt NENÍ snížen do stropu restaurace za účelem rozšíření bytového prostoru.

Dále bych Vás ráda ujistila, že restaurace v našem domě nebyla vždycky, jak mylně uvádíte.
Prostory byly až do r.2000 využívány jako ateliér a poté se najednou proměnily na restauraci, aniž by se provedla jakákoliv akustická měření stropních konstrukcí.
Již od té doby existují důkazy o problémech s hlukem.
Původní majitel bytu, kterého se nám podařilo dohledat, v bytě žil od 50.let a tuto situaci vydržel pouze do r.2002, kdy se odstěhoval pryč s celou svojí rodinou.
Byt zůstal neobydlen az do r.2007, kdy jsme ho zakoupili my.

Od r.2010 intenzivně upozorňujeme na nevyhovující podmínky pro provoz restaurace.
Již 5 let nám neustále slibujete vyřešení problému a neustále omlouváte chování Vašeho nájemce. Před rokem jste konečně prostor odhlučnili, což vyřešilo pouze denní provoz, i přesto Váš nájemce dále provozuje restauraci i v noci.
Nyní jste dali nájemníkovi další termín do 30. června na realizaci dodatečných úprav, které ale podle našich akustiků budou jen těžko mít nějaký vliv na vzduchovou neprůzvučnost stropní konstrukce.

Jedná se zde také o to, že jste uložili nájemci provést další investici do Vašich prostor, která bude muset být v případě ukončení nájmu nájemci odškodněna.
Jedním z důvodů proč doposud nebyla nájemci dána výpověď byl i ten, že by nájemce musel být úřadem odškodněn ve výši dosavadních nemalých investic.

Mnozí zastupitelé včetně Vás neustále poukazujete na to, že se zdejší situace bohužel dostala do osobního konfliktu.
Měli by jste si uvědomit, že jste naši rodinu včetně dvou malých kojenců nechali až do května 2014 žít v naprosto neúnosných podmínkách, kdy stropní konstrukce restaurace nevyhovovala ani pro denní provoz. V této situaci jste ponechali svého nájemce celé 4 roky volně provozovat restauraci i v noční době, někdy i nonstop.

Buď si nepřipouštíte závažnost situace nebo jste se rozhodli nás utrápit.
Myslím, že málokdo z Vás by takovou situaci několik let ustál.

Jak si podle Vás představujete, že by měl takový vztah v tak vyhrocené situaci po několika letech vypadat? Kde je Vaše svědomí?

Nejde zde vůbec o to, zda je restaurace dobrá nebo ne, jaká ji navštěvuje klientela a zda by se v případě výpovědi podařilo sehnat jiného lepšího nájemce.
Jedná se o to, že stávající nájemce, ačkoliv od počátku o všech potížích ví, nikdy nedodržel ani jednu kolaudační podmínku.
Pokud Vám na tomto nájemci tak hodně záleží, zkuste pro něj najít nějakou vhodnější lokaci, kde by mohl provozovat svoji činnost, aniž by někoho obtěžoval.

Ráda bych ještě upřesnila, že limit 62dB pro noční provoz se týká restaurací, které neprovozují hudebni reprodukce a dodržují stanovený počet osob.
Pro restaurace jako Red Pif, které provozují reprodukovanou a živou hudbu a obsluhují dvojnásobek povolených osob je podle normy platný limit 72 dB.
Takže zde nám chybí mnohem více než 3 dB, přesněji 13dB.

Co se týče nájemného, již v r.2000 bylo nájemné dvojnásobné vyšší než to aktuální.

Pane starosto, žádáme Vás tímto o veřejnou omluvu za nepravdivá tvrzení uvedená na minulém jednání zastupitelstva, a to do 30.června 2015 přede všemi zastupiteli při některém z dalších jednání zastupitelstva.

V opačném případě budeme nuceni zvážit
příslušné právní kroky formou občansko právní žaloby na ochranu osobnosti.

Děkuji, s pozdravem,
Mandarano Radka
Betlémská 9/267, 110 00 Praha 1-Staré Město