Interpelace v souvislosti s prodloužením nájemní smlouvy paláce Žofín

Interpelace ze zastupitelstva MČ P1 ze dne 11. 9. 2018.

Vážený pane starosto,

obracím se na vás v souvislosti se záměrem na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem paláce Žofín společnosti Agentura NKL s.r.o. V srpnu MČ Praha 1 vyvěsila na úřední desce návrh na prodloužení stávající smlouvy č. M84011 na dalších 10 let. Nejedná se z Vaší strany o nezákonný postup, ale není standardní, aby se prodlužovala platnost smlouvy, která vyprší až za několik let – na konci roku 2024. Toto jste sám kritizoval, a to před volbami v roce 2010, kdy jste naprosto identický postup ze strany tehdejšího starosty Filipa Dvořáka označil za mafiánské praktiky – doslova: „Je to taková služba spolukmotrům z pražské ODS.“ Pokračovat ve čtení „Interpelace v souvislosti s prodloužením nájemní smlouvy paláce Žofín“

Klasnová: Pane starosto, konejte ve věci alkoholových průvodů!

Interpelace ze zastupitelstva MČ P1 ze dne 11. 9. 2018.

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás v souvislosti s alkoholovými průvody, které se odehrávají především na levém břehu Vltavy. Jedná se organizované průvody turistů, kteří po jasně daných trasách požívají alkohol, který si sebou vezou na jakýchsi „kárkách“. Kromě piva Braník a vína v plastových barelech si sebou vozí i spreje, které používají (doufejme pouze) na Lennonově zdi.

Podnět k řešení jsem již před delší dobou předala na bezpečnostní komisi, jejíž jsem členkou. Bohužel, že strany odstaveného, leč stále činného pana Stejskala jsem se dozvěděla, že tyto průvody
nelze vysledovat a ani postihovat, jelikož se jedná o „spontánní setkání“ a nikoli organizovanou službu. Upozorňuji Vás proto, že se jedná o klasickou průvodcovskou službu Riverside Parties Prague.

Společnost, která provozuje tento „byznys“ má svoje webové stránky https://pragueriverside.trekksoft.com/en a sídlo. Tato služba kromě toho, že je obrovskou ostudou Prahy 1, obtěžuje obyvatele Prahy 1 hlukem a nepořádkem. Turisté navíc požívají alkohol i na veřejných místech, kde to vyhláška zakazuje, znečišťují veřejné prostranství atd. Žádám Vás proto, abyste v této věci začali konat. Za Vás už totiž konají občané, když se s organizátory snaží domluvit alespoň nějaká pravidla chování pro tuto živelnou a pro centrum nedůstojnou akci.

Děkuji.

Kateřina Klasnová

Kdy a kde se s námi do voleb můžete potkat?

Chceme se s vámi setkat, proto připravujeme následující akce:

Na Kampě speciálně pro pejsky
Zveme Vás na odpoledne se specialistou na chov a výcvik psů. Ve středu 19. září od 15 hodin. Přijďte si popovídat s našimi kandidáty a kandidátkami o chovu a výcviku psů ve městě a o všem, co máte na srdci.

Staroměstské náměstí, jak ho už neznáme – prázdné bez davů lidí
Přijďte se pokochat naším nejslavnějším náměstím v netradiční čas, kdy je ještě prázdné. Zveme Vás na společnou snídani formou pikniku, v sobotu 22. září od 8:00 do 9:30 přímo uprostřed Staroměstského náměstí.

Na pivu nejen o problémech s turisty
Přijďte si s námi popovídat o problémech, které Vás trápí – od alkoholových průvodů, přes pivní kola, parkování apod. Zveme Vás na pivo ZDARMA do epicentra alkoturismu na Starém Městě. V úterý 2. 10. od 18.00 v restauraci U Benedikta, Benediktská 11.

Zveme Vás do radničních domů a kampusu Hybernská
Bojujeme proti chátrání domů a aktivně se snažíme dávat objektům nový život. Díky tomu Vás můžeme pozvat mj. do všem otevřené kavárny Pražského kreativního centra/Skautského institutu v komplexu Staroměstské radnice a radničních domů (Staroměstské náměstí 4/1) nebo na akce pořádané pod hlavičkou FF UK v nově oživeném budoucím kampusu Studentská Hybernská v Hybernské 4. Jste kdykoli zváni, stojí za to vidět!

Jdeme za Vámi. Ukažte nám, co Vás ve Vaší čtvrti těší nebo pálí.
Na následujících místech potkáte stánek označený ZELENÁ PRO JEDNIČKU. Vždy od 16 do 18 hodin budou naši čelní kandidáti a kandidátky připraveni se nechat provést Vaší čtvrtí a popovídat si s Vámi a dalšími sousedy, co řešit a zlepšovat. Hlaste se přímo na stánku, těšíme se na Vás:

Betlémské náměstí – 12. 9.
U Jindřišské věže – 13. 9.
Kozí plácek – 17. 9.
Malostranské náměstí – 18. 9.
Petrské náměstí – 20. 9.
Pohořelec – 24. 9.
Václavské náměstí (u koně) – 26. 9.
Vodičkova, naproti úřadu městské části – 1. 10.
Vojtěšská (u Žabky) – 3. 10.
Petrské náměstí – 4. 10. (POZOR, změna z původně Malostranského nám.)

Volby 2018: Zveme zájemce do volebních komisí

Na začátku října se bude rozhodovat kdo a za jakých podmínek Vás bude moct zastupovat ve vedení Městské části Praha 1 a Magistrátu hl. m. Prahy.

Tři opoziční zastupitelé Prahy 1, Petr Kučera, Kateřina Klasnová a Svatopluk Karásek, kteří byli uplynulé 4 roky zdaleka nejaktivnější opoziční silou v centru, se znovu uchází o vaši podporu a spolu s nimi řada dlouhodobě aktivních místních obyvatel. I Vy se stále můžete do společné práce na rozpohybování stojatých vod Prahy 1 zapojit!

Pomozte nám ohlídat férový průběh voleb prací ve volební komisi na Praze 1 nebo využijte jinou z možností zapojení.

Zájemci o práci ve volebních komisích pro komunální volby na Praze 1 (5. – 6. října 2018), nechť napíší do 2. září 2018 do 20:00 na janatitl@seznam.cz.

Do emailu uveďte:
· jméno a příjmení
· datum narození
· adresu místa trvalého pobytu (případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, který může volit)
· telefonní číslo
· adresu pro doručování
· emailovou adresu
· popřípadě údaj, do kterého volebního okrsku chcete jít

Práce ve volební komisi je honorovaná
Odměna je 1 800 Kč za člena, 2 100 Kč za místopředsedu a 2 300 Kč za předsedu komise – za oba dny.
Na městské části proběhne 12. září 2018 od 14:30 povinné školení. Proběhne např. složení slibu člena volební komise a losování předsedy a místopředsedy komise.

Kdo může být členem volební komise:
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Za život na Praze 1 a férové fungování naší radnice má smysl bojovat!

Losování pořadí stran na hlasovacím lístku bylo zrušeno

Losování pořadí čísel na hlasovacím lístku, které mělo proběhnout ve středu 22. srpna, bylo z důvodu podané ochrany u Městského soudu v Praze (dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) proti rozhodnutí o registraci kandidátní listiny do Zastupitelstva městské části Praha 1. Konkrétní důvody, ani kdo se na soud obrátil, neznáme.

Případné pořadí na stránkách volby.cz je tudíž pouze orientační, resp. neplatné. Losování je prozatím zrušeno do 7. září. Nový termín losování bude vyvěšen do 15 dnů, tj. do doby, kdy má být známé rozhodnutí soudu. Losování je veřejné, může se ho tedy zúčastnit každý. O případném dalším vývoji vás budeme informovat.

Aktualizace:
Ke zrušení losování došlo z důvodu žaloby na hnutí Pro Prahu za název své kandidátky Starostové pro Prahu. Žalobu podalo uskupení Starostové a nezávislí, resp. koalice Spojené síly pro Prahu. Více v tomto článku.

 

 

Senátor Václav Hampl podpořil Zelenou pro jedničku!

Zelené Pro Jedničku vyjádřil podporu senátor Václav Hampl, který byl v roce 2014 zvolen na Praze 1 jako nezávislý koaliční kandidát za podpory Zelených. Publikujeme jeho vyjádření:

Na Praze 1 se jako zdejší senátor ale i předtím jako rektor Univerzity Karlovy pohybuji po značnou část dne. Nelze si proto nevšimnout arogantního vedení současné rady Prahy 1 v čele se starostou Lomeckým, které jistě pracuje v zájmu různých skupin, ale už to vypadá, že nikoliv tak v zájmu zdejších obyvatel, kterých bohužel navíc stále ubývá. Proto v komunálních volbách podporuji opoziční kandidátky a kvituji jejich slíbenou povolební spolupráci – konkrétně jde o Zelenou pro jedničku, Prahu 1 sobě, Piráty a také uskupení My, co tady žijeme. Řadu z osobností na těchto kandidátkách osobně znám a jsou nadějí, že dojde ke změně poměrů tak, aby centrum Prahy nebylo jen turistickým skvostem plným památek, ale zároveň příjemným místem k životu.
 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
senátor za Prahu 1
předseda Výboru pro záležitosti EU, profesor fyziologie na 2. LF, emeritní rektor Univerzity Karlovy

Výzva pro Prahu 1

8. srpna 2018, Staroměstské náměstí

My, níže podepsaní, společně vyzýváme občany, aby v Praze 1 volili změnu.

Společně jsme ubránili Nemocnici Na Františku a společně chceme vést Prahu 1. To znamená, že po volbách chceme utvořit koalici. Jeden každý i všichni společně potřebujeme Vaše hlasy. Naším cílem je otevřená radnice a účast občanů na rozhodování tak, aby se Praha 1 konečně přestala vylidňovat. Máme kvalitní tým zkušených odborníků, kteří chtějí Prahu 1, kde je radost žít.

Současné vedení radnice čelí jednomu korupčnímu skandálu za druhým a je cílem posměchu Pražanů kvůli různým nesmyslným zákazům, nesplněným slibům, důvtipným výmluvám a protežování příbuzných a kamarádů. Stávajícímu vedení Prahy 1 už nelze věřit, že pracuje pro občany a pro obecné blaho. Vyzýváme, pošlete starostu Lomeckého a místní politiky z TOP 09, ČSSD a ODS na střídačku. Hlas pro strany a hnutí podepsané pod touto výzvou je hlasem pro lepší Prahu 1.

Vaši lídři kandidátek:

Petr Kučera / ZELENÁ PRO JEDNIČKU

Pavel Čižinský / PRAHA 1 SOBĚ

Pavel Nazarský / PIRÁTI

Volby 2018: Zelená Pro Jedničku chce změnit radnici Prahy 1

V letošních komunálních volbách se bude o přízeň voličů v centrální městské části opět ucházet sdružení nezávislých kandidátů a Strany zelených pod názvem Zelená Pro Jedničku. Kandidátem na starostu je současný opoziční zastupitel Petr Kučera a vícelídryní zastupitelka Kateřina Klasnová. Za uskupení bude také kandidovat emeritní kněz a známý disident Svatopluk Karásek nebo protikorupční specialista Vít Masare. „Chceme znovu zabydlet centrum Prahy, radikálně řešit negativní dopady turismu, obnovit obchody a služby pro obyvatele a otevřít radnici občanům,“ vyjmenovává některé z priorit Kučera.

Zelená Pro Jedničku získala v minulých volbách dva mandáty – v opozičních lavicích usedla Kateřina Klasnová (nezávislá) a Filip Pospíšil (nezávislý), kterého po roce vystřídal Petr Kučera (Zelení). „Celé minulé volební období jsme bojovali proti netransparentnímu nakládání s majetkem první městské části a za práva obyvatel Prahy 1. Byli jsme jednoznačně nejaktivnější členové opozice,“ říká Klasnová. Zastupitelé Zelené Pro Jedničku podali celkem 92 interpelací a 20 bodů na zastupitelstvo – mezi nimi např. návrhy na zrušení špatně připravené soutěže na provozování Nemocnice Na Františku, na provedení hloubkového auditu hospodaření radnice s byty a nebytovými prostory, návrh na převedení ateliéru paní sochařky Wichterlové do správy Galerie hlavního města, vypovězení smlouvy firmě Ivo Rittiga na Václavském náměstí 39, kde jsou obecní byty pronajímány formou airbnb, nebo návrh na revitalizaci malostranské náplavky. (Pro srovnání celý zbytek opozice podal za volební období 39 interpelací).

„Za náš největší úspěch jednoznačně považuji záchranu Nemocnice Na Františku. Společně s občany jsme dokázali, že bojovat proti neprůhlednému hospodaření radnice má smysl,“ zdůrazňuje Kučera, který byl při vzniku referendové petice, pod kterou se podepsalo přes 3000 občanů Prahy 1. „Osobně teď považuji za nejdůležitější urychleně řešit negativní dopady turismu – od alkoholových průvodů a pivních kol, po problémy s Airbnb. To jsou nyní důvody dalšího odlivu stálých obyvatel z centra,“ doplňuje Klasnová. „Pevně věřím, že se nám společně podaří změnit současný kurz politiky v Praze 1, kdy je příliš upřednostňován byznys před péčí o obyvatele. Na naší kandidátce máme vzdělané, slušné a aktivní občany, kteří mají voličům co nabídnout. Všichni chceme, aby se v Praze 1 dalo hlavně normálně a příjemně žít,“ uzavírá Petr Kučera.

Za Zelenou Pro Jedničku kandiduje 14 nezávislých (z toho 8 z občanského spolku Pro Jedničku) a 11 členů Strany zelených. Na jednom z čelních míst kandidátky je současný zastupitel Svatopluk Karásek: „Vždy jsem usiloval o zdravé a kulturní rozvíjení Prahy. Jako zastupitel jsem v naprosté většině případů hlasoval s Petrem a Kateřinou, tak jsem se je rozhodl je podpořit i nyní,“ vysvětluje. Mezi dalšími zajímavými jmény stojí za to zmínit protikorupčního specialistu Víta Masare, bojovnici proti výstavbě hotelu U Sixtů a za zachování bydlení na Staroměstském náměstí – vysokoškolskou pedagožku Barboru Půtovou, emeritního prezidenta Herecké asociace a bojovníka za lidská práva Jiřího Hromadu, filmaře Martina Maryšku, včelařku Janu Titlbachovou, kontrolora Nejvyššího kontrolního úřadu a specialistu na státní správu Štefana Kabátka, sociologa a svépomocného opraváře laviček Filipa Lachmanna nebo autorku petice proti hluku Gabrielu Setničkovou.