Vysazení nového stromu v památkové rezervaci: Jak na to?

Každý, kdo někdy na zahradě sázel strom, ví, že za hodinu za dvě je hotovo. Pokud jde o výsadbu stromů v ulicích v centru města, leckoho napadne, že to není o moc jiné. V parku by to v zásadě platilo, ale v ulicích jde o velmi složitou záležitost. Strom totiž potřebuje pro své kořeny prostor a jestli je pod chodníkem dost místa, vlastně nikdy přesně nevíte, dokud tam nevykopete díru.

Při příležitosti dokončené výsadby dvou stromů na prostranství u tramvajové zastávky Vodičkova bychom se rádi podělili o osvědčené postupy a pomohli tak svými zkušenostmi dalším zájemcům o výsadbu stromů v ulicích.

Co je na sázení stromů v centru města zvláštního? 

 • V ulicích se stromy zpravidla sází na místa, kde už byly už předtím a uhynuly. V parcích je situace nejsnazší – pokud souhlasí památková péče, zařadí mezi další vzrostlé stromy. 
 • O parky v centru se stará radnice Prahy 1 (oddělení životního prostředí) tu hlavní město (např. na Petříně). Stromy v ulicích a na náměstích jsou v majetku hlavního města, ale v praxi péči různě sdílí mezi sebou městská část a hlavní město prostřednictvím své firmy TSK. Protože financí na péči o stromy se v TSK dlouhodobě nedostává, vypomáhá městská část i neformálním přebíráním péče o různá stromořadí i solitérní stromy. Naštěstí se minulý rok po voláních z různých stran, nejen od Zelených, podařilo vedení Prahy tento rozpočet navýšit postupně o až 50 %.
 • Sází se ve výsadbových sezónách v době vegetačního klidu, od listopadu do jara, pokud nemrzne. Stromy zasazené na podzim se přes zimu lépe ujímají. 
 • Sázení stromů se ale hodně komplikuje, když chcete zasadit strom někam do ulice, kde předtím nebyl. Přitom po stromech v ulicích volají lidé nejvíc. 

Sliby nových stromů do ulic jsou velmi populární, ale realizace je druhá věc. Na konci roku 2018, když Zelení nastoupili do vedení radnice Prahy 1, byla jedna z prvních věcí prověřit, která místa v ulicích by se hodila pro novou výsadbu. Nápadů na vhodná místa bylo nalezeno mnoho, ale po prověření se část z nich jevila jako nereálná – tu kvůli vedení inženýrských sítí, tu kvůli omezování parkovacích míst nebo kvůli nepřípustnosti z pohledu památkové péče. 

O věc se zajímala jak „naše“ gesce životního prostředí radního Petra Kučery (Zelená pro jedničku), tak gesce investic radního Vladana Brože (Praha 1 sobě). Ti první hledali místa, kam lze stromy zasadit bez nutnosti přestavět chodníky a překládat inženýrské sítě, ti druzí se snažili začlenit co nejvíce stromů do probíhajících a plánovaných oprav silnic a chodníků. Ukázalo se, že na úřadě jednotný postup neexistuje a každý spíš zkouší, co umí. 

Co se pro sázení stromů v ulicích osvědčilo 

1) Vytipovat lokality, kde má investice do stromů přidanou hodnotu a vyšší smysl.

Sázení stromů do parku nebo k řece je sice milé, ale rozpálené ulice to nezchladí. Ulic, kde není ani kousek zeleně je v centru města mnoho. Nejhorší situace je v tepelném ostrově na pravém břehu Vltavy, zejména v okolí Náměstí Republiky a Masarykova nádraží. Na základě více jak 10 let starých podkladů, které pro radnici Prahy 1 zpracovali pánové Sendler (přední zahradní architekt) a Sedlák (přední urbanista) bylo vytipováno prvních cca 20–30 lokalit k prověření, prioritně s možností výsadby vícero stromů.

2) Navržené lokality konzultovat s oddělením územního rozvoje Prahy 1.

Ti koordinují přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukce ulic a mají přehled, kde  a kdy byla rekonstrukce realizována a kde se v budoucnu rekonstrukce chystá.

 • U ulic, které jsou „před rekonstrukcí“, je hospodárné záměr výsadby stromů zařadit do projektu celkové rekonstrukce. Se stromy se tak bude počítat, budou součástí rozpočtu rekonstrukce a plán je možné sladit i s malým posunem inženýrských sítí. Zároveň sázení před rekonstrukcí by samotnou rekonstrukci zkomplikovalo a mohlo by při pracích dojít k poškození vysazených stromů.
 • S ulicemi, které naopak rekonstrukcí již v posledních dekádách prošly, je to jinak. Každá rekonstrukce na sebe váže záruční lhůty, které jsou dlouhé, běžně i 10 let. Narušení povrchů vykopáním jámy pro výsadbu stromu by mohlo vést k problémům při uplatnění záruky. 
 • Stručně shrnuto, jako nejvhodnější pro výsadbu nových stromů se jeví ulice zrekonstruované před více než 10 lety, kam lze stromy včlenit. Jinak je vhodné dbát na začlenění stromů do plánů rekonstrukce (viz výše).

3) Konzultovat výběr lokality pro novou výsadbu stromů se specialistou městské zeleně Národního památkového ústavu (Na Perštýně 356/12, Praha 1).

V Pražské památkové rezervaci veškeré úpravy podléhají schvalování orgánů památkové péče. Tu metodicky vede právě NPÚ. Jeho specialista na zeleň dokáže v rámci zvolených lokalit promyslet životní podmínky pro vybrané stromy a zpřesnit je (například sladit urbanistou-architektem navržené rozestupy a odstupy s nároky stromů), ale také navrhnout použitelnou druhovou škálu.

Povolení památkářů potřebujete i při nahrazování pokáceného stromu stromem jiného druhu (proto se zpravidla nahrazuje druhem stejným). 

Hlavním posláním památkářů je chránit historický charakter města. Proto posuzují i zvolenou kompozici stromů v rámci ulice i ve vztahu k pohybu lidí a pohledovým situacím.

Včasnou konzultací lze ušetřit mnoho prostředků a času věnovaných bez této konzultace na projekt, který by byl ve finále neprůchozí nebo nehospodárný. Z vytipovaných lokalit jich tak v našem případě přibližně 90 % dostalo od NPÚ zelenou a došlo i k velmi užitečnému zpřesnění zadání.

4) Prověřit možnosti výsadby stromů na zvolených místech z hlediska inženýrských sítí.

Centrum Prahy je pod povrchem protkáno kabely a trubkami. Každá inženýrská síť má ze zákona závazná ochranná pásma a nový strom se musí trefit někam mezi ně. Evidence vedení inženýrských sítí je při tom nepřesná a mapové podklady jsou přibližné. Jak to je pod zemí doopravdy, se nakonec přesně zjistí až po kopnutí do země.

Tato část celého procesu je zdaleka nejotravnější. Souhlas s umístěním stromu na zvolené místo je potřeba získat od každého z přibližně 15 správců inženýrských sítí, i kdyby v daném místě žádné sítě ani dle evidence neměl. Sdílená evidence v mapách není totiž závazná. Souhlasem s umístěním stromu na sebe každý správce sítí přebírá zodpovědnost za to, že když při kopnutí do země na odsouhlaseném místě jeho sítě narušíte, nebyla to vaše chyba. Získat všechny tyto souhlasy trvá asi tak 1–2 měsíce.

Otázkou je, kdo by měl toto prověřování udělat. Závazná metodika dostupná není, specialistů na “prověřování výsadby stromů” je poskrovnu. Pro oddělení životního prostředí na Praze 1 prováděla prověřování na čtyřech pilotních lokalitách v roce 2019 autorizovaná projektantka. Na třech lokalitách (Klimentská, Vodičkova a Masná) byla výsadba shledána jako možná, na čtvrté lokalitě (roh Opatovické a Křemencové) výsadbu znemožnila hustota inženýrských sítí. Stojí za to upozornit, že náklady na prověření jedné lokality jsou skoro stejné, ať se jedná o jeden strom nebo celé stromořadí, takže je ekonomičtější se zaměřit na lokality s možností výsadby vícero stromů.

Díky úsilí radního Brože v gesci investic došlo v té době též k doplnění stromů do projektů rekonstrukce Týnské uličce.

5) Finálním krokem je realizace výsadby a nastavení údržby. 

Výsadbou stromů práce nekončí, je potřeba zajistit odpovídající péči o stromy a jejich dobré ukotvení, aby se stromy dobře ujaly a nebyly v městském prostředí poškozeny. Důležité je domluvit se s TSK hl. m. Prahy jako správcem daných komunikací na zajištění péče, ať už se jedná o zálivku, opravy kotvení nebo výchovné prořezy. 

Pokud jste nalezli v našem návodu nějaké nepřesnosti, napište nám.

Případová studie Vodičkova

 • Podklady od Sendlera/Sedláka navrhují až 10 nových stromů. Při rekonstrukci předpolí radnice na navržených místech z nějakých důvodů žádný strom vysazen nebyl.
 • V roce 2019 jsme zadali prověřit možnost výsadby na místech, která podle dostupných údajů nebyla v porekonstrukční záruce. Před školou (solitér) a před Branickým sklípkem (stromořadí).
 • Obě tyto lokality byly na NPÚ hodnoceny kladně, stromořadí před Branickým sklípkem dokonce s nadšením.
 • Z hlediska sítí byl v roce 2019 prověřen pouze solitér před školou. Výstupem bylo doporučení vysadit namísto jednoho velkého solitéru skupinu 3 menších stromů.
 • Na jaře 2020 TSK vysadilo dvě lípy ve stromořadí podél zastávky.