Praha 1 nesmí zastupitelům tajit materiály z rady. Za pravdu nám dává i magistrát

Zdoj podkladového obrázku: Facebookový profil Oldřicha Lomeckého - https://www.facebook.com/OldrichLomecky/photos/pcb.1295184993841041/1295184730507734/?type=3&theater
Zdoj podkladového obrázku: Facebookový profil Oldřicha Lomeckého – https://www.facebook.com/OldrichLomecky/photos/pcb.1295184993841041/1295184730507734/?type=3&theater

Praha 1 nesmí zastupitelům tajit materiály z rady. Za pravdu nám dává i magistrát

Praha 1, 10. 3. 2016

Magistrát potvrdil, že radní na Praze 1 nemohou opozičním zastupitelům tajit podkladové materiály ke svým usnesením. Radnice od ledna odmítá poskytovat zastupitelům dotyčné podkladové materiály, ačkoli do té doby je na vyžádání poskytovala.

Odbor kontrolních činností na pražském magistrátu ve svém rozhodnutí reagoval na stížnost zastupitele Petra Kučery (Zelená Pro Jedničku) proti neposkytnutí podkladových materiálů ke 4. zasedání rady městské části Praha 1 [2]. Magistrát nařídil radnici Prahy 1 do 15 dnů žádost o informace řádně vyřídit. „Radnice zveřejňuje pouze samotná usnesení rady bez podkladových materiálů. Z takto nekompletních informací však většinou není možné důvody usnesení radních posoudit. Magistrát potvrdil, že jako zastupitel mám na dotyčné informace nárok. Na jiných radnicích včetně pražského magistrátu už bývá sdílení těchto materiálů zastupitelům samozřejmostí,“ vysvětluje Petr Kučera, proč se o podrobnosti z jednání radních zajímá.

Ačkoli radnice Prahy 1 jednotlivé podkladové materiály k usnesením rady dříve zastupitelům běžně předávala, pokud vyjádřili svůj zájem, od ledna začala radnice materiály utajovat. „Pan starosta Lomecký vydal jakési interní nařízení, kterým zakázal poskytovat zastupitelům materiály z rady bez svého výslovného souhlasu. Ve zdůvodnění argumentuje tím, že jednání rady jsou neveřejná a my jako zastupitelé nemáme na podrobnější informace právo,“ komentuje situaci na radnici kolegyně Kučery, zastupitelka Kateřina Klasnová. Klasnová je zastupitelkou první městské části již třetí volební období a s podobnou praxí se dosud nesetkala. „Jsem v zastupitelstvu již bez mála deset let a do této chvíle nikdy nebyl problém materiály z rady získat. Ostatně je to základ pro naši zastupitelskou práci. Nutit zastupitele, aby si žádali o materiály formou zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, je ze strany radnice čirá obstrukce a snaha házet klacky pod nohy opozici,“ dodává Klasnová.

„Občané Prahy 1 mě často žádají o zjištění podrobností k různým záležitostem projednávaným radními a já jim od ledna musím říkat, promiňte, ale nemohu vám nic zjistit, radnice postupuje protiprávně a dokumenty mi nevydá,“ popisuje obtíže s přístupem k informacím Kučera. Pseudoargumentem radnice pro nevydání materiálu je „vyzrazování“ obsahu jednání rady občanům Prahy 1 a údajné zveřejnění osobních údajů. „Co se týká informování občanů v záležitostech, které se jich dotýkají, nevidím žádný rozpor se zákonem. A žádné osobní údaje jsme nezveřejnili – pokud by ovšem měla rada toto podezření, má postupovat standardními cestami, např. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, ale nemůže „za trest“ utajovat dokumenty, jak se nám potvrzuje i v rozhodnutí magistrátu,“ dodává Kučera.

„My požadujeme, aby byla radnice Prahy 1 otevřená, aby byly dotyčné materiály poskytovány všem členům zastupitelstva automaticky prostřednictvím elektronického úložiště, jako to bývá obvyklé ve 21. století,“ upřesňuje Kučera s Klasnovou stanovisko svého zastupitelského klubu.

Kontakt:
Petr Kučera, petr.kucera@praha1.cz, 777 965 776

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.