Korupci na radnici Prahy 1 je třeba řešit nezávislým auditem (tisková zpráva)

Korupci na radnici Prahy 1 je třeba řešit nezávislým auditem (tisková zpráva)

Praha 1, 23. března 2017

Prahou 1 nedávno otřásl skandál v podobě zatčení předsedy finančního výboru a zastupitele za ODS Martina Skály. Policie v jeho případě vyšetřuje machinace a korupci v souvislosti s přidělováním nebytových prostor. Podle opozičního klubu Zelená Pro Jedničku se nejedná o selhání jednotlivce, ale o systémovou chybu. Zastupitelé proto budou na dubnovém zastupitelstvu požadovat nezávislý forenzní audit hospodaření s nemovitostmi.

„Korupční kauza předsedy finančního výboru vznáší závažné pochybnosti o fungování Úřadu MČ Praha 1 při pronajímání nebytových prostorů, ale i ohledně celkového hospodaření s bytovými i nebytovými prostory,“ upozorňuje zastupitel Petr Kučera. Podezření na korupční jednání navíc dopadá na někoho, kdo měl z titulu své funkce přímý vliv na rozhodování rady a tím i na rozhodování úředníků příslušných odborů. „V tomto případě nejde jen o selhání jednotlivého pracovníka, ale o selhání více či méně systémové,“ dodává Kučera. „Není to poprvé, kdy se v Praze 1 vyšetřují machinace při hospodaření s nebytovými či bytovými prostorami. Policie ale dosud vyšetřování vždy odložila,“ doplňuje zastupitelka Kateřina Klasnová.

Zastupitelé se proto rozhodli, že budou požadovat nezávislý forenzní audit hospodaření s nemovitostmi. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký se nechal po vypuknutí aféry slyšet, že chce provést interní audit starosty, to ale opoziční Zelená Pro Jedničku považuje za nedostatečné.

„K očištění případných podezření je potřeba, aby audit provedl někdo nezávislý, komu nebude hrozit střet zájmů. Pracovníci vnitřního auditu jsou vystaveni riziku, že by se v případě odhalení vážnějších indicií o korupci museli rozhodovat, zda budou svědčit proti svému nadřízenému či zaměstnavateli,“ říká Klasnová s Kučerou.

Zastupitelé chtějí vybrat externího zpracovatele forenzního auditu mezi renomovanými auditorskými firmami formou veřejné zakázky a budou požadovat i vyvození osobní odpovědnosti u dalších členů koalice. Jejich návrh bude zastupitelstvo projednávat na svém zasedání 4. dubna.

Příloha: Návrh usnesení