Interpelace: Žádost o poskytnutí studií a posudků k rekonstrukci Juditiny věže

Vážený pane starosto,

ve Vaší informaci ke stavu rekonstrukce Juditiny věže, jak jste ji předložil zastupitelstvu, se uvádí „Investor nechal zpracovat studii“.

Žádám Vás o poskytnutí

• dotyčné studie případně souvisejících posudků.

Děkuji a zdravím,

Petr Kučera
člen Zastupitelstva MČ Praha 1

Odpověď na interpelaci do 30 dnů viz web Prahy 1