Interpelace: Výpověď z nájmu restauraci Red Pif

Interpelace: Výpověď z nájmu restauraci Red Pif

NewDoc 14

10. 11. 2015

EDIT: Odpověď starosty Lomeckého – RedPif interpelace

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s následující interpelací. Rada MČ Praha 1 dne 15. září odsouhlasila výpověď z nájmu u nebytového prostoru v Betlémské 9. Důvodem bylo soustavné porušování nájemní smlouvy ze strany nájemce – restaurace Red Pif. Nájemce se prostřednictvím svého právního zástupce proti výpovědi odvolal a následně zaslal dopis, ve kterém navrhuje úpravy prostor a jejich odhlučnění.

Chtěla bych se tedy zeptat, zda rada bude trvat na výpovědi?

Problémy s nájemcem jsou dlouhodobého rázu a trvají pět let a netýkají se pouze hluku a provozu vzduchotechniky. Případné odhlučnění nijak neřeší skutečnost, že nájemce dlouhodobě a opakovaně porušuje stávající nájemní smlouvu provozem hluboko do nočních hodin. Nájemce užívá stavbu v rozporu s kolaudovaným stavem, tedy v rozporu se zákonem.
Dále z dopisu zaslaného právním zástupcem nájemce není patrné, zda nájemce nechce prezentovat úpravy jako investici, tedy zhodnocení majetku pronajímatele. Tím by mohl požadovat zpětné proplacení buď formou snížení nájmu, či přímo proplacením zhodnocení v případě ukončení smlouvy.

Na závěr své interpelace bych ráda promítla plakátek, který restaurace vyvěsila v souvislosti s oslavami své pětileté existence – za pozornost nestojí ani toliko, kolik dětí bylo podle provozovatele zplozeno po konzumaci alkoholu v jeho podniku, ale počet výjezdů policie – 283 – které přežili! Je to jen důkaz soustavného porušování nájemní smlouvy.
Děkuji za odpověď
Kateřina Klasnová

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.