Interpelace: Vybourání domu Jungmanova 30

Interpelace: Vybourání domu Jungmanova 30

Dům od architekta Kotěry, Jungmannova 30. Foto od Pražské procházky - https://www.facebook.com/prazskevychazky/photos/pcb.584253148404041/584253111737378/?type=3&theater
Dům od architekta Kotěry, Jungmannova 30. Foto od Pražské procházky – https://www.facebook.com/prazskevychazky/photos/pcb.584253148404041/584253111737378/?type=3&theater

15. 3. 2016

Vážený pane starosto,

moje interpelace se týká významné památky jen pár metrů od radnice MČ Praha 1 – jedná se Urbánkův dům, Jungmanova 748/30, z let 1912 – 1913 dle návrhu slaného architekta Jana Kotěry. V minulém volebním období byla rekonstrukce tohoto domu probírána na komisi územního rozvoje. Komise citlivou rekonstrukci památky schválila, jak ale můžete sám vidět na fotografii, celý dům byl de facto vybourán a zachována byla pouze uliční fasáda.
Obrátila se na mne historička umění, která byla v minulosti členkou komise a kterou současný stav „rekonstrukce“ velice pobouřil.

Chci se Vás proto v souvislosti s přestavbou domu zeptat:

  1. Co přesně schválila komise územního rozvoje? (prosím o poskytnutí celého zápisu, včetně podkladové dokumentace a hlasování)
  2. Jak se shoduje současná „rekonstrukce“ s usnesením komise, povolením památkářů (NPÚ a odbor památkové péče magistrátu) a jak koresponduje se stavebním povolením? (opět prosím o poskytnutí vyjádření příslušných orgánů)
  3. Je tedy vůbec rozsáhlé vybourání domu povoleno?
  4. Pakliže není, pošle MČ na místo stavební dozor a bude investorovi vyměřena pokuta?
  5. Jak hodláte celou věc řešit jako starosta? Nejedná se o první ani poslední případ devastace památky v chráněné památkové zóně. MČ Praha 1 může aktivně vystupovat jako účastník řízení, tohoto svého práva ale téměř nevyužívá, proč?

Děkuji za odpověď

Kateřina Klasnová