Zelená Pro Jedničku navrhuje regulaci provozu segway v centru

pozor_segway_m

Zelená Pro Jedničku navrhuje regulaci provozu segway v centru

Zastupitelé MČ Praha 1 za Zelenou Pro Jedničku předložili na jednání zastupitelstva ve středu 27. ledna materiál, ve kterém požadují, aby městská část jasně vymezila oblasti, kde bude možné jezdit na turisticky stále oblíbenějších vozítkách segway. „Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích nyní umožňuje obcím, aby vymezily místa, kde je zakázáno jezdit na segway. Praha 1 je v tomto ohledu specifická a provoz segway zde již přesáhnul únosnou míru,“ říká zastupitelka Kateřina Klasnová. Novela zákona prošla oběma komorami parlamentu a čeká jen na podpis prezidenta republiky. „Klíčové je zakázat provoz segway na chodnících a dostat je ideálně do režimu jako jsou kola,“ dodává zastupitel Petr Kučera. „V Praze 1 je řada velice úzkých ulic, kde se vedle sebe nevejdou dva chodci, natož například segway a dětský kočárek nebo invalidní vozík,“ doplňuje Klasnová.

Klasnová s Kučerou proto předložili zastupitelstvu variantní návrh:

1) Buď plošný zákaz používání vozítek segway v celé Praze 1, při kterém by odpadla problematika značek i hlídání dodržování zákazu strážníky městské policie, kteří již v tuto chvíli nezvládají řešit přestupky na území MČ Praha 1,
2) nebo úkol pro radu, aby na březnovém zastupitelstvu předložila návrh na úpravu vozítek segway na území MČ Praha 1 – a to po předchozí debatě s občany, respektive spolky a sdruženími v Praze 1 a projednání v příslušných komisích – dopravy, bezpečnosti, atd.

Rada již na návrh zastupitelů Zelená Pro Jedničku reagovala před zasedáním zastupitelstva v úterý, kdy odsouhlasila, že v souvislosti s provozem segway připraví podklady pro nařízení magistrátu. „Jsme rádi, že jsme předložením bodu na zastupitelstvo rozpohybovali vedení radnice k aktivitě a že v souladu s tím, co navrhujeme, chce vést debatu i v rámci komisí. Z provozování segway se stal v centru Prahy velký byznys a o to je důležitější vést debatu transparentně a veřejně,“ dodávají zastupitelé Klasnová a Kučera.

Koalice návrh zastupitelů Zelená Pro Jedničku shodila ze stolu při projednávání programu, kdy odmítla tento bod zařadit na jednání zastupitelstva s tím, že později předloží zastupitelům svůj návrh.