Výnosy z hazardu zamíří na Praze 1 i podnikatelům navzdory kritice opozice (tisková zpráva)

Výnosy z hazardu zamíří na Praze 1 i podnikatelům navzdory kritice opozice (tisková zpráva)

Praha, 10. 11. 2015

Zastupitelé Zelené pro jedničku upozornili, že záměr rozdělit příjmy z hazardu neziskovkám v oblasti sportu na Praze 1 je navržen tak, že v součtu 1 295 000 korun připadne podnikajícím subjektům. Přestože je to podle názoru opozice v rozporu s pravidly pro poskytnutí grantů, přidělení grantů Zastupitelstvo schválilo.

Ilustrační obrázek, zdroj: 400 DAY TORSION ANNIVERSARY CLOCK MUSEUM - https://www.flickr.com/photos/76652425@N00/4531811023
Ilustrační obrázek, zdroj: 400 DAY TORSION ANNIVERSARY CLOCK MUSEUM

Na jednání Zastupitelstva městské části Praha 1 dnes opoziční zastupitelé Zelené pro jedničku upozornili na problematický bod jednání, ve kterém jsou rozdělovány granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu. „Z celkové částky bezmála 4 miliony korun přikleplo vedení Prahy 1 téměř třetinu podnikatelským subjektům. To je v přímém rozporu s pravidly pro pro poskytnutí grantu, které si samo vedení městské části schválilo,“ podivuje se Petr Kučera, zastupitel Zelené pro jedničku. Pozměňovací návrh odebrat grantovou podporu podnikatelským subjektům, jak Kučera navrhl, nebyl Zastupitelstvem přijat.

“Z předložených materiálů nebylo zřejmé, na jaké účely budou granty využity, o jakou částku jednotlivé organizace žádaly nebo jak budou z podpořených aktivit profitovat občané Prahy 1,” dodává Kateřina Klasnová, zastupitelka Zelené pro jedničku.

„Granty byly přichystány velmi narychlo, například v zadávací dokumentaci nebyly nezohledněny změny přinesené novým občanským zákoníkem, nebo v grantovém formuláři chyběla kolonka pro uvedení částky, o kterou organizace žádá. Taková nedbalost při rozdělování bezmála 4 milionů korun je zarážející,“ uvedl Petr Kučera.

Přílohy:
[1] Zadávací dokumentace ke grantům na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 – http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-59955.html

[2] Materiál pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 – Přidělení finančních prostředků v rámci „Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015“ – https://dl.dropboxusercontent.com/u/171061/upload/12_P%C5%99id%C4%9Blen%C3%AD%20finan%C4%8Dn%C3%ADch%20prost%C5%99edk%C5%AF_granty_oblast%20sportu.pdf

Kontakt:
Petr Kučera, petr.kucera@praha1.cz, 777 965 776
Matěj Chytil, matej.chytil@zeleni.cz, 777 620 233