Interpelace: Plán restrukturalizace Nemocnice Na Františku – vize rozvoje?

Interpelace: Plán restrukturalizace Nemocnice Na Františku – vize rozvoje?

Jpeg
Jpeg

Interpelace zastupitele místostarostovi Danielu Hodkovi
10. 11. 2015

EDIT: Odpověď místostarosty Hodka

Vážený pane místostarosto,

obracím se na Vás ve věci Nemocnice Na Františku, konkrétně v souvislosti s usnesením UZ15_0123, Plán restrukturalizace Nemocnice Na Františku – úsporná opatření zřizovatele z červnového jednání Zastupitelstva.

Při jednání bylo opakovaně zmiňováno, že na rychlo předložený Plán obsahuje zejména úsporná opatření (zejména uzavření lůžkové neurologie), ale postrádá vizi rozvoje do dalších let. Proto se ptám:

1) Jaká je vize MČ pro rozvoj Nemocnice Na Františku? Kdy bude předložena Zastupitelstvu?

Děkuji,

Petr Kučera