Trampoty pana starosty

O některých prohřešcích a nejasných krocích současné koalice jsme psali v uplynulých dnech. Ať už to bylo odpískání pravidel pro noční provoz předzahrádek, pochybné rozhodnutí ve věci rekonstrukce na dětském hřišti u ulice Na Františku nebo zvláštní amatérský přístup k řešení problémů s tzv. krátkodobým ubytováním, vždy v nás učiněná rozhodnutí vzbudila více otázek než odpovědí. Nyní se během několika málo dní přidává několik dalších rozhodnutí, která svědčí o tom, že koalice nepracuje v zájmu první městské části a jejích občanů. Spíše to vypadá, že s jejich osudy hraje nebezpečnou ruletu. Těmi rozhodnutími jsou:

  • Rozhodnutí nechat volné ruce stavbě administrativního centra u Masarykova nádraží. Úřad městské části na Facebooku oznámil, že rada městské části odsouhlasila podmínky, kterých se má investor držet. K našemu nemilému překvapení však rada ve svém usnesení z 3. 3. 2020 pouze konstatovala, že investor splnil podmínky a nemá větších námitek. Jedinou vážnou podmínkou má být revitalizace několika okolních ulic, což je u podobných staveb obvyklá praxe. Zajímavé jsou i okolnosti, za kterých investor, kterým je nechvalně známá finanční skupina Penta, zapletená do korupčních skandálů na Slovensku, požádal o změnu v územním řízení. Žádost o změnu byla shodou okolností podána 15. 1. 2020, jen den po pádu vzniku nové koalice. Stavební úřad městské části potom z nevysvětlitelných důvodů informaci, že bylo zahájeno řízení, nevyvěsil na úřední desce a zaslal ji pouze dotčeným orgánům a vlastníkům sousedních pozemků. Tím vynechal účastníky posuzování vlivů na životní prostředí a znemožnil tak kritikům projektu zasahovat do řízení. Blíže o tom píší Arnika, AutomatKlub za starou Prahu. Jde o podivné náhody, nebo cílenou akci? Nevíme, rozhodně však nejde o rozhodnutí, které je v zájmu místních občanů.
  • Rozhodnutí o pokračování tolerance hazardu na území Prahy 1. Přestože rada ještě před výměnou na radnici hlasovala (př. 1, př. 2) – včetně starosty Petra Hejmy – o úplném zákazu tzv. technických her, stačily necelé dva měsíce, aby starosta otočil a odvolal tento zákaz. Přitom se mu podařila nevídaná věc – zatímco na Facebooku vyhlašuje „nulovou toleranci hazardu“, chce ponechat v provozu 10 z 21 heren, to vše s odkazem na příjem městské pokladny (městská část dostává pouze malou část z výnosů, protože mechanismus je nastaven tak, aby nemotivoval lokální politiky k ochraně hazardu – částka, kterou městské části dostávají, vychází z počtu jejich obyvatel) a ničím nepodložené tvrzení o tom, že jsou „casina“ využívána zejména turisty. I kdyby to byla pravda, tak turisté si mohou ničit životy hazardem? Ví Petr Hejma, že „tvrdý boj“ s hazardem a „nulová tolerance“ hazardu nejdou dohromady s ponecháním poloviny hazardních provozoven?

    A proč jsme si jisti, že tady skutečně něco nehraje? Posuďte, jak se den po svém zvolení Petr Hejma vyjadřoval k chystané vyhlášce hlavního města: „Tuto iniciativu hlavního města vítám, protože negativní vlivy hazardu se ze všech městských částí nejvíce projevují právě v Praze 1. Boj proti hazardu je jedna z mých programových priorit ve vedení Prahy 1. S Hanou Kordovou Marvanovou na zákazu technických hazardních her dlouhodobě spolupracujeme a budu rád, pokud naše snaha dojde úspěchu.“
  • Rozhodnutí nedělat nic s tranzitní dopravou proudící skrz historické centrum. Z médií jsme se zase dozvěděli od radního pro dopravu Richarda Bureše, že je třeba stavět další podzemní garáže (ačkoliv ty stávající jsou většinou poloprázdné) a že uzavírka Malé Strany a Smetanova nábřeží s výjimkou rezidentů, MHD a dopravní obsluhy nepřipadá v úvahu. Koalice městské části tak jde proti současným snahám pražské koalice zklidnit centrum města a zlepšit v něm podmínky pro život místních. Špatné životní prostředí tu jde totiž na vrub zejména přebujelé automobilové dopravě.
  • Rozhodnutí pozastavit kultivaci veřejného prostoru zmenšením předzahrádek na Královské cestě a na tzv. Hradebním korzu. Přestože pražští radní měli v pondělí rozhodovat o nových pravidlech pro předzahrádky na těchto turistických tepnách, starosta Petr Hejma vstoupil do hry a „požádal“ o další projednání. Neděláme si iluze, že jde o zakonzervování současného stavu, tak jako v případě rozhodnutí nerušit výjimky pro provoz po 22. hodině. Smutné je, že to celé vypadá jako splátka svalovcům ze sdružení POHO, kteří přišli v prosinci podpořit rozpad původní koalice.

Připomínáme, že všechna tato rozhodnutí jsou činěna bez řádně ustavených komisí, nejsou ani projednávána na zastupitelstvu. Všechna se přitom zásadní měrou dotýkají života městské části a občanů, kteří zde navzdory dlouhodobému vylidňování vydrželi. Loď se pod tímto nekompetentním vedením potápí. Kdy narazí na dno?