To zas bylo zastupitelstvo…

… napsal by nejspíš jistý doktor, sedící v našem zastupitelstvu v barvách TOP 09. Tedy kdyby byl v naší kůži. Co totiž koalice předevčírem při 26. zasedání předvedla, by se dalo bez okolků nazvat absurdním divadlem, nad jehož jevištěm září nápis Vládneme, nerušit.

Od převratu na radnici, který se odehrál začátkem minulého roku, se už se stalo smutným zvykem, že koalice systematicky vyřazuje z programu všechny opoziční tisky, ať už jsou k vedení radnice kritické či nikoliv. Většina jednoho hlasu na to má samozřejmě plné právo, politické vysvědčení, které si tímto karnevalem trapnosti vystavuje, je ale neúprosně jasné: Snaha potlačovat diskuzi přímo na plénu, které by mělo být výspou lokální demokracie, je znakem politické nevyzrálosti a neschopnosti unést jiné, než přitakávačské reakce. Popravdě ale není čemu se divit, když si současné vedení radnice musí za stovky tisíc kupovat veřejné mínění prostřednictvím reklamy v tisku:

Jak to tedy vypadalo na 26. zasedání Zastupitelstva naší městské části? Po více než tříhodinové debatě, při níž se opozice dozvěděla, že důvodem pro vyřazení jejich návrhů bodů programu je například jejich „absurdnost“, a při níž byly tyto návrhy přesto chaoticky probírány vysoko nad rámec technické poznámky, byl schválen program bez 14 bodů navržených opozicí.

O čem se tedy koalice na tomto zasedání bála mluvit?

K tomu nebyl zařazen nový návrh, v jehož rámci by došlo k projednání aktuální situace kolem privatizace bytu ministra Arenbergera.

Co se namísto toho opoziční zastupitelé od jednotlivých koaličních zastupitelů při debatě o programu dozvěděli? Třeba že opozice prý používá „placené“ a „konspirační“ weby pro šíření dezinformací, nebo že by si řečníci měli dát pozor na pusu, protože je vše na stenozáznamu a někdo by to mohl použít proti nim. Argumentační bídu koalice potom ještě zahalují různé výroky o „mlčících většinách“, podporujících prakticky jakékoliv kroky současné radnice. Jednomu by se zdálo, že se mlčící většina (někdy také „sousedé“, „spoluobčané“ atp.) může přetrhnout ve chvále všech projektů, které si pro nás radnice přichystala. A dokonce to někdy vypadá, že existuje přímá úměra mezi ovacemi mlčící většiny (sic) a rozměrem vydlážděné plochy spolu s mírou vložených partikulárních zájmů do daného projektu.

No, a jako na potvoru máme taky pokaždé smůlu, že veškerá participace už prý dávno proběhla a teď už se o věcech mluvit nesmí.

Pojďme se bavit, ale někde stranou

Koalice se ráda zaštiťuje tvrzením, že plní své politické programy, se kterými jednotlivá uskupení uspěla ve volbách. Vyřazováním opozičních tisků z programu jednání zastupitelstev však zároveň fakticky krátí demokratická práva těch občanů, kteří volili politiky a političky stran opozičních a kteří jsou tudíž na plénu jejich hlasem. Vše je přitom zahaleno mlhovinou blahosklonných výzev pana starosty, aby za ním kdokoliv kdykoliv s čímkoliv přišel a že na každý dotaz mu bude zodpovězeno.

Jakmile však dojde na formální cesty, které by byly zaznamenatelné a pod dohledem veřejnosti, hraje radnice hru na pštrosa s hlavou v písku. Interpelace občanů jsou nezřídka ignorovány a jedinou cestou, jak se dnes mohou domáhat projednání některých témat, jsou petice, které musí být ze zákona projednány. K tomu však často dochází až pozdě, v době, kdy už je veřejná debata a problematika fakticky jinde.

Tentokrát tedy nebylo připuštěno k projednání 15 bodů. To je mimochodem přesně pětkrát tolik, než v celém minulém volebním období předložilo na jednání zastupitelstva uskupení Petra Hejmy. A je tu ještě jedno hořké mimochodem – dokonce i koalice Oldřicha Lomeckého v sobě našla tu odvahu, aby opoziční tisky projednávala. Že opozici ve většině případů nevyslyšela není žádné tajemství, k diskuzi ale přistoupila.

Situace není dobrá a do voleb se ani nezlepší. Aby toho nebylo málo, v rámci jednání totiž byly také představeny změny v jednacím řádu zastupitelstva fakticky omezující vystupování opozice (jednání o nich bylo přerušeno do další schůze zastupitelstva). Zelená pro jedničku se nicméně spolu s ostatními opozičními stranami nevzdá. Jako silná opozice najdeme cesty, jak se s heslem Vládneme, nerušit vypořádat.