Petrská čtvrť pohledem místního

První schůzce Zelených v Praze 1 po prázdninách předcházela společná procházka po jednom ze sousedství městské části – Petrské čtvrti, a to s komentářem zde žijícího člena Pavla Marce. Petrská čtvrť je oblast ohraničená Revoluční, Vltavou, Těšnovem a Na Poříčí. Oproti Starému Městu nebo Malé Straně je méně zasažena viditelnými projevy masového turismu a dosud plní funkci klidné rezidenční čtvrti.

V první části trasy jsme šli záměrně z Náměstí Republiky Revoluční třídou až k řece, a nebyl to pěkný zážitek. Extrémní dopravní zátěž (odkud se na prakticky zaslepené městské třídě bere tolik aut?) v kombinaci z úzkým chodníkem a vandalizovaným špinavým parterem zkrachovalých prodejen, to jsou dlouhodobě ostudy této části města. Další trasa již zavedla účastníky do relativně poklidných rezidenčních ulic, kde to dobré převažuje nad špatným. Problémem zůstává již 20 roků mrtvý kolos bývalé polikliniky mezi Lannovou a Klimentskou či přetrvávající tranzitní doprava různými zkratkami přes měkké zákazy. Účastníci se zastavili u novostaveb domů Lodecká 1 a Samcova 3 postavených před několika lety MČ Praha 1. Většinu překvapil rychlý vzrůst platanů na Petrském náměstí do současných rozměrů.

Městské investice ve čtvrti vykazují pozoruhodnou nevyváženost, kdy na straně jedné se pumpují stamiliony do ambiciózních projektů a na straně druhé se po dlouhá léta zanedbává jednoduchá údržba a opravy městského majetku (fasády ZŠ Klimentská). Jako zbytek Prahy 1 čtvrť zasáhla hotelizace bytů a celých činžovních domů (Samcova 5 či Klimentská 40). Výzvami do blízké budoucnosti budou rekonstrukce hlavních městských tříd obklopujících čtvrť: Revoluční a Na Poříčí. Uvnitř čtvrti by měla být prosazena rychlejším tempem další opatření k doplnění zeleně, zklidnění dopravy v pohybu, postupné redukci dopravy v klidu a lepší údržbu městského majetku. Po procházce následovala schůzka v Kampusu Hybernská v ideálním počasí babího léta.