Radnice Prahy 1 jede od ledna na čisté energii

Díky iniciativě Zelené pro jedničku se v loňském roce podařilo radnici Prahy 1 vysoutěžit nové smlouvy na dodávky elektrické energie. Požadavkem na veškeré odběry městské části (vyjma příspěvkových organizací) byla garance původu energie 100% z obnovitelných zdrojů. Elektronickou aukci se smlouvou od 1. 1. 2020 na jeden rok vyhrála firma E.ON.

Jednička se tímto krokem zařadila po bok radnic Prahy 3 a Prahy 7 a ukázala, že jí budoucnost není lhostejná a navzdory lhostejnosti státu v oblasti snižování emisí v energetice podporuje čisté zdroje. Česko je jedním z pěti největších emitentů skleníkových plynů v Evropě, na čemž se velkou měrou podílí zastaralé uhelné elektrárny:

Přepnutí na čistou energii je cílem zelené kampaně bezuhli.cz. Přepnout na tarif s garantovaným původem OZE dnes může samospráva, soukromá firma i fyzická osoba. Poptávka potom vybídne dodavatele k navýšení podílu OZE v energetickém mixu.

Výzvu k účasti v elektronické aukci energií naleznete zde, smlouvu s dodavatelem (E.ON) zde.