Zrušeno: Pravidla pro schvalování žádostí pro účely záborů veřejných prostranství pro rok 2020

Rada městské části při svém zasedání 28. ledna 2020 zrušila Pravidla pro schvalování žádostí pro účely záborů veřejných prostranství pro rok 2020, která byla schválena Radou v dřívějším složení 13. ledna 2020. O co v tomto dokumentu šlo?

Citujeme z jeho úvodu:

„Tento materiál představuje návrh pravidel pro využívání pěti veřejných prostranství v památkové zóně. Cílem je nastavit pro jednotlivá náměstí doporučení, která by určovala jaký druh akcí, a jak často, by se měl v dané lokalitě pořádat. A to s ohledem na symboliku a význam daného místa. Počítá se i s dopady na místní komunitu či dopravní obslužnost. Jedná se o pilotní model pro rok 2020. V případě úspěšné aplikace v praxi by se dal obdobný přístup aplikovat i na další veřejná prostranství ve správě MČ P1.

MČ se v tomto materiálu se snažíme definovat směr, kterým by se měly aktivity na veřejných prostranstvích v historickém centru Prahy ubírat. Snahou je snížit počet akcí komerčního charakteru a nejvíce exponovaná místa víc chránit od příliš častého využívání k primárně komerčním či jiným než běžným a veřejně prospěšným účelům. Žádosti o zábory přichází s velmi odlišnými zájmy o využití prostranství. Pro účely tohoto materiálu jsou rozděleny do osmi kategorií (velkokapacitní akce, kulturní, osvětové a duchovní akce, sportovní akce, komunitní akce, trhy a street food festivaly, výstavy, reklamní akce). Řeší se zde rovněž obecná pravidla užívání VP. Pro specifických šest míst pak definujeme jaký druh akcí a jak často se má v dané lokalitě konat. Obdobně se již v současné době řídí schvalování žádostí záborů na Malostranském náměstí materiálem Koncepce krátkodobého využití Malostranského náměstí přijatým Radou MČP1 dne 09.04.2019 UR19_0195.

V případě, že by se mělo jednat o odchýlení od pravidel, o dané výjimce z těchto pravidel by rozhodovala Rada MČP1.“

Zrušené usnesení naleznete ke stažení zde (PDF).

Jaký je postoj nové koalice k veřejným prostranstvím zatím nevíme a můžeme se jen domnívat, jaké důvody vedly ke zrušení usnesení. S čím do budoucna koalice přijde a zda se bude jednat o lepší řešení pro již tak přetížená veřejná prostranství, budete nicméně moci posoudit sami.