20. 7. 2018

Usilujeme

Znovu zabydlet centrum Prahy

Dostupné bydlení pro všechny dlouhodobé obyvatele, využít prázdné obecní byty, byty z krátkodobých pronájmů typu airbnb vrátit na trh nájemního bydlení

Změnit turismus v centru Prahy

Řešit všechny negativní dopady turismu na místní život, přestat být „disneylandem“ a vrátit do ulic a domů pořádek a bezpečí

Obnovit obchody pro běžné potřeby obyvatel

V obecních nájmech důsledně upřednostňovat provozovny se sortimentem a službami běžné potřeby obyvatel před turistickým sortimentem, včetně tržišť nebo sportovišť

Zprůjezdnit centrum Prahy

Umožnit průjezd centrem jen těm, kdo tu bydlí a kdo sem doopravdy potřebují jet automobilem, podpořit všechny ostatní způsoby dopravy s ohledem na všechny lidi se zvláštními potřebami

Úplně otevřít radnici občanům

Pozvat všechny, aby po internetu i osobně mluvili do řízení Prahy 1, a zveřejňovat o radnici vše, co není ze zákona tajné.

Zazelenit ulice, náměstí i domy

Citlivě pěstovat městskou zeleň všude, kde je to možné, podpořit zazeleňování soukromých domů a dvorů

Zdravě rozvíjet i zachovávat ducha Prahy

Zkrotit výstavbu, aby byla prospěšná nejen pro investory, ale i pro veřejnost, důsledná ochrana památek a kulturního dědictví, podpořit vzdělávání a chytré plánování a řízení