Zabrání Lomeckému v neoprávněném jednání soud? (tisková zpráva)

Téměř 2 500 obyvatel Prahy 1 si přeje referendum k zákazu hazardu. Na radnici předal petici s podpisy její iniciátor a člen přípravného výboru referenda, Ondřej Černoš. Žádal konání referenda spolu s komunálními volbami. To však znemožnil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) náhlým a neoprávněným posunem zářijového zastupitelstva. Petenti se proto obrátili na soud. „Doufáme, že soud nám vyhoví a referendum se bude konat spolu s komunálními volbami, Lomeckému navzdory,“ říká Ondřej Černoš.

Starosta Oldřich Lomecký posunul jednání zastupitelstva Prahy 1 z 9. září na 16. září, čímž podle zákonných lhůt znemožnil vyhlášení referenda v termínu voleb. Učinil tak v den, kdy petenti donesli na radnici téměř 2 500 podpisů obyvatel Prahy 1 a přímo k petici byla přiložena žádost, aby se referendum konalo 10. a 11. října. „Jde o účast. Referendum je pro politiky závazné ve chvíli, kdy hlasuje nejméně 35 procent oprávněných voličů. Tomu se Lomecký snaží zabránit odsunutím referenda – dá se očekávat, že k samotnému referendu někdy v sobotu dopoledne přijde mnohem méně lidí než k volbám,“ říká Ondřej Černoš, iniciátor petice. Lomecký navíc zastupitelstvo posunul neoprávněně; učinil tak na základě vlastního rozhodnutí a bez souhlasu rady (ta posun odsouhlasila na svém mimořádném jednání až o týden později).

Jenže petenti se nehodlají s postupem Lomeckého smířit a obrátili se na soud. „Soudy totiž několikrát konstatovaly, že samosprávy mají povinnost vypisovat referenda tak, jak přípravný výbor navrhuje, a usilovat o maximální účast. Dokonce výslovně – logicky je svázat s volbami,“ uvádí Černoš, člen přípravného výboru referenda. Soud například vyhlásil referendum o předražené radnici na Praze 7 na termín prezidentských voleb. „Na základě tohoto jsme se tedy i my obrátili na příslušný soud, aby referendum vyhlásil sám,“ vysvětluje Černoš.

Soud sice má na vyjádření lhůtu třiceti dní a pokud by ji vyčerpal, pak by se referendum s volbami nestihlo. „V žalobě na určení termínu však žádáme soud, aby jednal rychle, neboť hrozí vážná újma při pomalém jednání,“ dodává Černoš.

Oldřich Lomecký podle vyjádření do médií nechce, aby celé komunální volby byly o jednom tématu, a referendum považuje za politický tah. „Toho se Oldřich Lomecký bát nemusí. Referendum bude k hazardu, volby ale budou o mnoha jiných tématech. O předražených zakázkách, mizejících obchodech pro obyvatele, černých stavbách,“ říká Filip Pospíšil. „Volby, jak doufám, budou také o aroganci radnice, kterou Lomecký opět dokázal právě svým přístupem k referendu,“ dodává Kateřina Klasnová. Oba tito opoziční zastupitelé spolu s Michaelou Valentovou žádali radnici o nulovou toleranci k hazardu už v květnu 2013. TOP 09 si však prosadila 21 heren, všechny údajně kasinového typu.

Poté, co Lomecký přesunul jednání zastupitelstva, jsme s kolegyněmi Klasnovou a Valentovou požádali další zastupitele, aby podpořili svolání mimořádného zastupitelstva v původním termínu. Získali jsme však jen sedm hlasů z potřebných dvanácti,“ uzavřel Pospíšil.