Rekonstrukce Václavského náměstí počítá s tramvajemi

V našem volebním programu pro loňské komunální volby bylo možné nalézt bod s názvem „Chceme zprůjezdnit centrum Prahy“. Stálo v něm, že je naším cílem „umožnit průjezd centrem jen těm, kdo tu bydlí a kdo sem doopravdy potřebují jet automobilem, podpořit všechny ostatní způsoby dopravy s ohledem na všechny lidi se zvláštními potřebami“. Této filozofie se nadále držíme.

Přestože v gesci našeho radního Petra Kučery není doprava, v rámci příslušných komisí, ale i na Radě městské části podporujeme dílčí kroky, které povedou k postupnému snižování dopravní zátěže z automobilové dopravy, v první řadě v oblastech, kde převažuje rezidentní funkce, a ulicích, které jsou často využívány jako různé zkratky a obchvaty (v letošním roce jsou to Mostecká/Lázeňská, Ostrovní, Jilská/Husova a Petrské náměstí).

Součástí zmíněného bodu byla i snaha „navrátit tramvajový provoz do horní části Václavského náměstí v souladu se snahou o rehabilitaci náměstí a okolí“. Nyní s radostí konstatujeme, že jsme této realizaci prozatím nejblíže. Podle magistrátní tiskové zprávy začne rekonstrukce spodní části Václavského náměstí již v příštím roce, horní část pak v roce 2022 a tramvají bychom se zde mohli svézt v roce následujícím. Možná se ještě ptáte, jak to bude s těmi rampami do garáží ve spodní části: nuže, vězte, že ty jsou díky současnému vedení naší městské části nadobro minulostí.

Klíčovými prvky rekonstrukce Václavského náměstí bude navrácení tramvajové trati z Vinohradské ulice, které zásadně odlehčí přetížené Ječné, nové stromořadí, samostatný cyklopruh a pěší promenáda v centrální části. Návrat tramvají považujeme za dobrý projekt, kterému i za našeho přispění radnice vychází vstříc, čímž potvrzuje, že spolupráce Magistrátu a Prahy 1 je možná.

A mimochodem, do doby, než dojde k rekonstrukci, se tu postaráme o pořádek.

Níže můžete zhlédnout nové vizualizace rekonstrukce:

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.