Otevíráme radnici: Praha 1 se stala členem spolku Otevřená města!

Naše městská část se 29. ledna usnesením Zastupitelstva stala členem spolku Otevřená města, z. s., čímž se připojila k 11 městům a městským částem, které chtějí fungovat co nejefektivněji a otevřeně. Petr Kučera ze Zelené pro jedničku jako gesční radní, který bude mít následné aktivity spojené s tímto členstvím na starosti, tento krok okomentoval pro sdělovací prostředky městské části těmito slovy: „Je to pro nás závazek zavést tzv. klikací rozpočet, podílet se na vývoji otevřeného software pro obce a využít toto spojenectví pro tvorbu chytrých řešení, která šetří peníze a pomáhají občanům.“

Členství ve spolku zavazuje městskou část k těmto cílům:

 • zveřejňovat smlouvy a faktury,
 • sdílet příklady dobré praxe na úrovni politického vedení i na úrovni odborníků a pracovních skupin,
 • podílet se na tvorbě online knihovny znalostí pro otevírání radnic,
 • průběžně pracovat na metodice otevřeného fungování radnice,
 • zveřejňovat Open Data aneb vybrané informace o hospodaření, rozhodování a fungování města v otevřeném formátu pro všeobecné využití,
 • podílet se na vývoji používání online aplikace, které umožní větší zapojení veřejnosti do fungování města, mj. s využitím zdrojů z EU,
  prosazovat využití open-source softwaru, tedy počítačových programů, které může kdokoliv upravovat a stavět na nich vlastní technická řešení. Město tak není dlouhá léta závislé na jednom dodavateli IT služeb a může lépe vyhlašovat otevřené veřejné soutěže,
 • pracovat na vývoji platformy pro centrální zadávání veřejných zakázek, specializovaného software pro veřejnou správu,
 • spolupracovat s veřejnými vysokými školami, jelikož studenti i odborníci mohou smysluplně přispívat ke vzniku projektů, které zlepší veřejnou správu,
 • společně hájit své zájmy u státních orgánů i dodavatelů proprietárního software, společné vyjednávání nám zajistí výhodnější podmínky a ušetří veřejné finance.

Více o projektu Otevřená města: www.otevrenamesta.czFacebook