Leden na radnici a 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1

V úterý 29. ledna proběhlo třetí zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1. Dle jeho programu došlo k vyhlášení záměru ukončit platnost Zásad pro prodej bytů svěřených Městské části Praha 1, jinými slovy byla na Praze 1 Zastupitelstvem pozastavena privatizace bytů. Městská část se dále usnesením Zastupitelstva stala členem spolku Otevřená města, z. s., čímž se připojila k 11 městům a městským částem, které chtějí fungovat co nejefektivněji a otevřeně. Následné aktivity spojené s tímto projektem bude mít na starosti Petr Kučera ze Zelené pro jedničku (více informací naleznete v tomto článku)Záznam z celého zasedání Zastupitelstva si můžete přehrát zde (1. část) a zde (2. část).

Krátce před konáním zasedání byla Radou odvolána nechvalně proslulá Zdeňka Tomíčková z funkce vedoucí Odboru technické a majetkové správy.

V lednu byly rovněž zřízeny další komise, které již v současnosti začínají fungovat jako poradní orgány Rady MČ P1. Ve všech z nich zasednou nominantky a nominanti za Zelenou pro jedničku.

Komise pro životní prostředí: Michaela Valentová a Milan Smrž
Komise sociální: Michaela Svobodová a Monika Horáková
Komise pro informatiku: Martin Šebek a Štefan Kabátek
Komise kulturní: Jiří Hromada; Haruna Honcoop jako stálá hostka
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: místopředsedkyně Kateřina Klasnová,členka Gabriela Setničková
Komise pro obchod a služby: Jana Titlbachová
Komise pro výchovu a vzdělávání: Jan Chromý, Barbora Kosíková, Petr Szczepanik
Komise pro občanské záležitosti a udělování čestného občanství: Sváťa Karásek a Jana Titlbachová
Komise pro participaci a Agendu 21: předseda Vít Masare, členka Iva Hájková
Komise pro bydlení: Kateřina Klasnová
Komise již doteď fungující:
Komise pro dopravu a veřejný prostor: Vít Masare a Petr Kučera architekt
Komise pro územní rozvoj: Krištof Hanzlík
Komise obecního majetku: Štěpán Mairovský
Programová rada Malostranské besedy: Jana Titlbachová
Zelená pro jedničku má rovněž zastoupení ve výborech:
Kontrolní výbor: Štefan Kabátek
Finanční výbor: Jakub Stránský
Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku: Michaela Svobodová
Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace: členové a členky budou voleni v březnu

To ale není zdaleka všechno, co se v lednu dělo. Radní pro životní prostřední, úklid, IT a rozvoj hřišť Petr Kučera měl skutečně napilno. Hned v prvním týdnu musel řešit situaci v tzv. Anenském trojúhelníku, kde začala stavba, která povede vytvoření dlážděného prostranství s vodním prvkem a novým stromem. Součástí projektu ale bylo odstranění starého stromu, což Petr Kučera pozastavil a následně s příslušnými radními projednal možnosti řešení se zachováním stromu.  Zároveň byl snížen původní rozpočet celého projektu pro rok 2019, který dosahoval 25 milionů. V tomto roce byly zároveň vyškrtnuty veškeré prodeje majetku a došlo k výraznému seškrtání problémových investičních akcí.

V lednu také odchází vedoucí kanceláře starosty, mění se šéf odboru majetku a v současnosti také běží výběrové řízení na šéfa odboru informatiky. Na návrh Petra Kučery byla také schválena změna jednacího řádu rady, aby nebylo třeba tisknout všechny dokumenty.

Probíhaly také schůzky se zástupci firem, které pro naši městskou část uklízí a spravují zeleň, tj. CDV a Vojanovy sady. Opakovaně došlo k setkání se zástupci TSK, organizace hlavního města, se kterou je třeba se slaďovat v mnoha oblastech – od Silvestrovského úklidu po opravy děr v chodnících. Petr Kučera si s CDV projel “ranní šichtu“ v autě na vývoz odpadkových košů, vyzkoušel si vysávání odpadků a prošel si s ranní směnou úklid v parku kolem Hlavního nádraží. Podněty k nepořádku na ulicích je mimo jiné možné volat na pohotovostní linku 723 743 839 (asistent Vít Masare; ve všední dny mezi 7–17h, jindy se dovoláte na dispečink CDV).

V IT Prahy 1 dochází ke změně kurzu. V současnosti MČ platí různým firmám za služby a licence kolem 30 milionů korun ročně, což není vzhledem k výsledkům adekvátní. Plánem je nyní převést IT kompetence ve velké míře zpět na úřad, aby jeho zaměstnanci dokázali běžnou agendu řešit sami a aby firmy volali jen v případech, kdy je potřeba vysoce specializovaný zákrok. Zároveň je třeba v oblasti licencí spolupracovat s hlavním městem a získat tím lepší podmínky pro soutěže i přístup k otevřeným řešením, které město podporuje či bude podporovat. Schválení vstupu naší MČ do organizace Otevřená města, viz výše,  zároveň představuje první krok pro zavedení “klikacího rozpočtu“, neboli aplikace CityVizor. Bolavým místem je web Prahy 1, který MČ zdědila v naprosto dezolátním stavu. Spolu s Kateřinou Písačkovou, vedoucí tiskového odboru MČ, a dalšími tak probíhají práce na konsolidaci webu. Další fáze bude znamenat vyjít vstříc občanům, aby vše bylo přehledně dostupné.

Po předchozím vedení zbyla radnici také vypovězená smlouva na mobilní telefony úřadu, nevýhodné ceníkové ceny a rozpracovaná veřejná zakázka, která vypadala, jako by byla psaná přímo pro O2. Spolu s radním Vladanem Brožem /Praha 1 sobě/ a právním oddělením tak byla připravena nová soutěž formou elektronické aukce, která byla před pár dny zveřejněna.

Dále byly spolu s radními Davidem Skálou /Praha 1 sobě/ a Petrem Burgrem /My, co tady žijeme/ domlouvány podmínky provozu Střeleckého ostrova v nadcházející sezóně. Provoz bude mít na starosti Malostranská beseda, v jejíž programové radě sedí za Zelenou pro jedničku Jana Titlbachová. Cílem je méně velkých koncertů a tím i méně hluku pro okolní obyvatele, podpora pro lokální kulturní akce, kulturnější nabídka občerstvení a stravování na ostrově a vstřícnější bezpečnostní režim bez striktního zavírání ostrova.

Také v letošním roce dojde na komunitní zahrádky na obecních pozemcích, konkrétně na lokality Za Haštalem, KC Kampa a V Jirchářích. Zároveň probíhá příprava grantů v rámci agendy životního prostředí, letos by se mělo jednat o navýšení rozpočtu ze 150 tis. na 250 tis. korun. O jejich podobě bude jednat Komise pro životní prostředí, jíž se za Zelenou pro jedničku účastní Michaela Valentová a Milan Smrž.

Petr Kučera svoji lednovou práci shrnuje pozitivně: “Na radnici máme parádní tým a posilujeme ho, což mě těší. Čile komunikujeme i s kolegy na hlavním městě, což je dobře vidět třeba v podpoře návratu tramvají na Václavské náměstí, a bude to, věřím, vidět, až se pohneme s řešením hluku z alkoturismu – s novým ‘nočním starostou’ Janem Šternem jsme se už seznámili a v březnu se vyjádříme k možnému omezování provozoven v nočních hodinách.“

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.