Interpelace: Přerušení páteřních cyklotras v centru v čase 10 – 17 hodin

Vážený pane starosto,
vážené zastupitelky a zastupitelé,

O cyklistice v samém centru Prahy jsme se bavili na květnovém jednání zastupitelstva a byli jsme svědky celkem vyhrocené diskuze, ze které vyplynulo, že cyklisté tu povětšinou nejsou vnímaní jako plnohodnotná součást města. Pro usnesení, které se staví kladně ke každodennímu přerušování páteřních cyklotras v centru hlasovalo 18 z vás, to znamená, že i část opozice.

Na můj návrh, představit nové trasování cyklotras, které by řešilo problém s přetížením některých „úzkých hrdel“, nebylo reagováno – tady se nejdřív zakazuje a pak se teprve hledají cesty, jak aspoň trochu omezit škody. Nemusím připomínat, že je to zcela v rozporu se strategickým plánem Prahy.

Proto bych Vám rád přečetl interpelaci, se kterou půjdu na magistrát ve čtvrtek. Můžete toho využít a případně mě předem upozornit na případné nepřesnosti:

„Vážená paní primátorko,
vážené zastupitelky a zastupitelé,

stojím před Vámi jako poněkud bezradný zastupitel z městské části Praha 1. Vedení naší radnice se rozhodlo výrazně omezit průjezd cyklistů centrem Prahy, výsledkem by bylo přerušení páteřních cyklotras během dne (mluví se o 10 – 17 h).

Moje bezradnost pramení z toho, že ač jsme o tom na Praze 1 vedli sáhodlouhé diskuze, ze strany vedení radnice zcela postrádám vůli pochopit problematiku celkově. Uvedu příklady:

  • Praha 1 chce omezit zákaz průjezdu úzkým hrdlem na Můstku, ale není ochotno mluvit o omezení předzahrádky, která zde zabírá téměř polovinu komunikace.
  • Současně s omezováním cyklistiky nečiní Praze 1 problém stavět vjezd do velkokapacitních podzemních garáží uprostřed pěší zóny na Václavském náměstí.
  • Praha 1 se zaklíná bezpečností chodců, ale bezpečnost cyklistů nemá větší zájem řešit – velmi nebezpečných míst pro cyklisty kvůli velkému objemu automobilové dopravy najdeme v centru Prahy desítky. Normy pro dopravní komunikace jsou pak používány jako bič na cyklisty, ale na mnoha jiných místech nevyhovující normy ve vztahu bezpečnosti zejména chodců a cyklistů Praze 1 nevadí.
  • Že Praha 1 nectí zásady strategického plánu HMP v oblasti dopravy, nejen cyklistické, to asi není třeba zmiňovat.

Proto jsem přišel za Vámi. Uvědomuji si, že změny dopravního značení jsou v kompetenci městských částí. Udělejte však, prosím, vše, co je ve Vašich silách, aby cyklistické trasy přes centrum města byly zachovány. Říkejte prosím Praze 1, že celoměstské zájmy musí být sladěny se zájmy městských částí.

Třeba tomu od Vás budou na Praze 1 rozumět lépe, než ode mě.“

Děkuji a zdravím,
Petr Kučera

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.