Interpelace: Havlíčkova 6

Vážený pane starosto, vážený pane radní Macháčku,
obracím se na Vás s interpelací ohledně pronájmu nebytových prostor v ulici Havlíčkova 6.

Od 9. března 2015 má prostory bývalé prodejny pronajata firma Sinet Praha s.r.o. Prostor o výměře 293, 8 metrů čtverečních, který firma vysoutěžila s cílem zajištění občanské vybavenosti a zachování prodejny ovoce a zeleniny, je dva roky prázdný a chátrá. Nájemce přitom nabídnul o téměř 69 tisíc korun nižší nájem než jeho předchůdce, který bez důvodu dostal výpověď z nájmu, ačkoli prodejnu řádně provozoval.
Nájem u předchozího nájemce byl stanoven na dobu neurčitou, takže MČ Praha 1 měla právo nájem vypovědět, nicméně pokud „důvodem“ bylo přesoutěžení ceny, tak se to nepovedlo a nepovedlo se naplnit ani deklarovaný účel nájmu. Téměř za 300 metrů čtverečních současný nájemce, společnost Sinet Praha s.r.o. platí (nebo možná taky neplatí) pouhých 200 tisíc korun ročně, tedy 16 tisíc měsíčně.

Není bez zajímavosti, že ve společnosti Sinet je jednatelem Bc. Michal Valenta, bývalý místostarosta Prahy 1 odpovědný za nebytové prostory, dodnes předseda Komise pro obchod a služby a člen Komise obecního majetku.

Ptám se tedy:

  1. Z jakého důvodu byla dána výpověď předchozímu nájemci, společnosti Overseas Food s.r.o.?
  2. Platí současný nájemce společnost Sinet Praha s.r.o. řádně nájem?
  3. Pakliže nikoli – odkdy neplatí a z jakého důvodu prostory nevyužívá k deklarovanému účelu?
  4. Z jakého důvodu MČ Praha 1 neudělí společnosti Sinet výpověď?
    Prostory jsou prázdné a nájemce pravděpodobně neplatí vysoutěžené nájemné, není tedy důvod, proč by nadále „provozoval“ tyto nebytové prostory. Vzhledem k tomu, že zde
    funkční prodejna byla a předchozí nájemce dokonce platil vyšší nájemné, je zřejmé, že tyto prostory lze pronajmout k řádnému užívání a takto MČ Praha 1 pouze přichází o finanční prostředky a občané o deklarované služby – v tomto případě obchod s ovocem a zeleninou.
  5. Zároveň si vás dovoluji požádat o poskytnutí smlouvy o nájmu se společností Sinet Praha s.r.o.

Děkuji za odpověď
Kateřina Klasnová