Interpelace: Podzemní garáže ve dvoře Štěpánské 55

Interpelace: Podzemní garáže ve dvoře Štěpánské 55

stepanska55_x

10. 11. 2015

EDIT: Odpověď starosty Lomeckého – podzemní garáže Štěpánská 53 – 55

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s následující interpelací, protože máte ve své kompetenci investice.

Seznámila jsem se s projektem výstaby podzemních garáží ve dvoře Štěpánské 55. Podle informací, které jsem dostala od vedoucího investičního oddělení, se počítá s investicí okolo 90 milionů korun na zhruba 80 stání.

Chci se tedy zepata, kolik přesně budou stát garáže a pro koho budou určeny?

Proč bude do výstavby investovat MČ Praha 1 ze svého rozpočtu?

Bude to znamenovat nějaké zásadní dopravní řešení oblasti?

Děkuji za odpověď.

Kateřina Klasnová