Na radnici rozdávají dárky…

Vzpomínáte si ještě, když dnešní představitelé radnice naší městské části označovali povolební koalici, jíž jsme byli také součástí, za aktivisty a politické amatéry, kteří sami nevědí, co dělají, a kteří neumí řešit problémy? Brali jsme to s rezervou, vždyť to je přeci práce opozice, kritizovat vládnoucí koalici. Nyní jsme v jejich pozici, a přestože by bylo lepší neoplácet stejnou mincí a nesnižovat se k laciným označením, nedá se jinak, protože to, co předvádí dnešní koalice v  „boji proti krátkodobému ubytování“, se nedá nazvat jinak než amatérismem. Nebo je to snad promyšlená snaha uplácet voliče?

Nová koalice zrušila Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace a místo nich vytvořila Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života, za jehož předsedkyni zvolila zastupitelku za ANO Bronislavu Sitár Baborákovou. A aniž by tento výbor jedinkrát zasedl, nebo o čemkoliv jednala příslušná komise, koalice začala z rozhodnutí rady městské části úřadovat v oblasti domnělého „vypořádávání se s velmi agresivní podobou krátkodobých ubytovacích služeb v domech, které mají sloužit k našemu trvalému a spokojenému bydlení“. Opakuje se tak praxe z doby vlády Lomeckého, kdy rada rozhoduje bez projednávání důležitých a komplikovaných problémů v komisích, tedy bez jakékoliv šance opozice nahlížet radě pod pokličku.

Do schránek jsme tak v únoru obdrželi první dopis, ve kterém nás oslovuje starosta Petr Hejma, radní Jan Votoček a předsedkyně neusnášeníschopného výboru bez členů Bronislava Sitár Baboráková s nabídkou na dotaci na radio vodoměry a na jejich instalaci – na vodoměry s možností odečtu spotřeby na dálku. Jak taková dotace dokáže omezit krátkodobé ubytování nebo jak dokáží společenství vlastníků jednotek a bytová družstva donutit pronajímatele bytů k instalaci těchto vodoměrů, aby docházelo k férovějšímu rozpočítávání nákladů na vodu, není vůbec jasné. Jisté však je, že „nebude prováděno hodnocení žádostí, protože se jedná o dotaci, kterou dostane každý, kdo o ni požádá“, jak stojí v dopise, takže se k dotaci dostanou pronajímatelé, kteří stačili přeměnit celé domy na hotely, a zhodnotí si tím svůj majetek.

O dva týdny později se na nás ze schránky směje druhý dopis podepsaný výše zmíněnou trojicí. V něm se dočteme o další skvělé nabídce, kterou je dotace na systém biometrické nebo obdobné identifikace, jeho roční pojištění a kamerový systém. Dotace je opět nároková, dostane ji prý každý, kdo o ni požádá. Tady už radnice ve svém amatérismu zachází dokonce na hranu zákona, když navádí k žádání o dotaci i v případě, že nebude získán souhlas všech vlastníků či členů družstva. Jakým způsobem si přitom představuje, že budou SVJ a BD zavádět tyto systémy, snímající citlivé osobní údaje (jako jsou otisky prstů či kamerový záznam) proti vůli některých a v rozporu s právem na soukromí, není jasné. Jisté však je, že poskytovatelé hotelových služeb v bytových domech rádi sáhnou po kamerovém systému, který zaplatí městská část.

Současné kroky radnice, jejíž představitelé se považují za konzervativní pravicové politiky, budí velké rozpaky. Představa, že nové vodoměry a navádění ke krokům, které nemohou neskončit u soudu, pomohou řešit situaci s tzv. krátkodobým ubytováním, je složitou konstrukcí. Tak složité už ale není vidět nezamýšlené důsledky, kterými bude velice pravděpodobně vybavení i domů podnikavcům, kde převažuje pronajímání bytů turistům.

Nesrozumitelná je i role předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života v celé radniční akci. Když se podíváme do Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků, které vydalo Ministerstvo vnitra, dočteme se, že předsedkyně výborů nemají žádná výsadní práva, protože výbor je kolektivním orgánem. Proč tedy dopisy za městskou část podepisuje někdo, kdo k tomu nemá z tohoto titulu žádné výsadní právo, není zřejmé. Výbory jsou navíc poradním orgánem zastupitelstva, nikoliv rady. A vzhledem k tomu, že volbu členů a členek tohoto výboru chystá radnice až na zasedání, které proběhne 10. března, jde vlastně o úsměvnou situaci.

Političtí matadoři se ukazují jako nepraktičtí političtí amatéři. Anebo moc dobře vědí, co činí, a jen se snaží uplácet voliče líbivými dárky, placenými z městského rozpočtu… aby to vypadalo?

Mimochodem, vzpomínáte, jak jsme neřešili Airbnb a spol.?