Žádost zastupitelů o zahájení fungování poradních orgánů rady a zastupitelstva formou online konference

Několik opozičních zastupitelů, včetně Petra Kučery, posílá starostovi naší městské části Petru Hejmovi výzvu k zahájení online jednání. V době pandemie má využití virtuálních schůzí větší smysl, než kdy jindy. Radnice jedničky nemůže zůstat „zhasnutá“ po dobu mnoha měsíců!

Vážený pane starosto,
vážení radní,

obracíme se na Vás v reakci na usnesení RMČ číslo UR20_0417 ze dne 7. 4. 2020, ve kterém je údajně až do plánované schůze zastupitelstva 19. 5. 2020 rozhodnuto o pozastavení konání jednání komisí a výborů z důvodu současné krizové situace.

Domníváme se, že by MČ Praha 1 neměla jednání poradních orgánů zastupitelstva i rady pozastavovat, ale naopak okamžitě v co největší míře realizovat jednání těchto orgánů v online formě. Podle nás existuje několik dobrých důvodů, proč se do online setkávání ihned vrhnout:

  • Ministerstvo vnitra ČR doporučuje územním samosprávným celkům zajistit “účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob, včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva” a “přiměřeně aplikovat tato opatření i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů”. (Podrobně viz https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-dopadum-usneseni-vlady-c-388-ze-dne-6-4-2020-151-2020-sb-o-prijeti-krizoveho-opatreni-tykajiciho-se-jednani-zastupitelstev-obci-a-kraju.aspx ). Distančním způsobem lze samozřejmě podle výše odkazovaného doporučení MV ČR i hlasovat. Tento distanční způsob jednání se jeví zejména vhodný pro jednání poradních orgánů zastupitelstva i rady.
  • Domníváme se, že vedení MČ Praha 1 si v posledních letech vždy zakládalo na svém pokročilém způsobu používání informačních technologií, takže i zde by Praha 1 měla jít příkladem.
  • Používání nástrojů pro online jednání orgánů není nijak náročné ani drahé. Postačuje stabilní připojení k internetu a jedna hostitelská licence, která stojí několik stovek korun měsíčně. 
  • Online distanční formou úspěšně jedná v těchto dnech množství větších i menších orgánů veřejné správy.
  • Vzhledem ke skutečnosti, že plánujete konat zasedání zastupitelstva v polovině května 2020 a přitom není dopředu známo, jaká bude v Praze epidemiologická situace onemocnění COVID-19, je vhodné mít i pro toto zasedání online distanční formu “v záloze” a dopředu si ji vyzkoušet nanečisto v komisích a výborech.

Věříme, že naši žádost zvážíte a rozhodnete s ohledem na blaho Prahy 1.

S úctou a přáním pevného zdraví,
Petr Kučera (Zelená pro jedničku)
David Skála (Praha 1 sobě)
Amália Počarovská (Praha 1 sobě)
Vladan Brož (Praha 1 sobě)