Starosta má řešení bezdomovectví: rád by vyvážel nepřizpůsobivé šupem za město

Máme rok 2021 a starostové tří městských částí Praha 1, 2 a 5 zcela vážně podepisují žádost o znovuzavedení zákona o policejním postrku neboli „šupu“. Proč je to špatně?

Tento historický právní institut, pocházející z c.k. monarchie, byl zrušen v roce 1950. Policejním postrkem se posílaly do domovské obce osoby práce se štítící, tuláci, prostě řečeno s našimi starosty, osoby se závadovým chováním. Našim předkům připadalo opatření postrku spravedlivé, protože bylo vyváženo právem domovským, tedy právem postrkovaného člověka, aby se o něj jeho rodná obec postarala (ubytovala, ošatila a nakrmila jej). Tzv. chudobince a pastoušky stály tehdejší obce nemálo peněz.

Naše civilizace se mezitím přes určité peripetie (nacismus, komunismus) trochu vyvinula, chceme žít v demokratickém, právním státě, kde jsou všem zaručeny svobody pohybu a pobytu. Protože existují tyto svobody, nemůže existovat domovské právo. Za trestný čin může uložit trest zákazu pobytu soud. Odsouzený však nesmí být vykázán z obce, v níž má trvalý pobyt.

V letech 2013–2017 prosadila poslanecká sněmovna přes nesouhlas vlády, přehlasováním senátu i prezidentského veta, do přestupkového zákona sankci zákazu pobytu za přestupky. Takže zakazovat pobyt mohl nejen soud, ale i obec za opakovaný přestupek (dvakrát a ven). Nejspíš to bylo neústavní a naštěstí se to po čtyřech letech zrušilo.

Vývoj holt nemůže kráčet jen vpřed, občas je nějaký ten krok vzad, což zákaz pobytu ukládaný obcemi za přestupky byl. Našim cílem by mělo být neudělat podruhé stejný krok vzad. O což se nám tady nepoučení starostové snaží.

Na ochranu před toxikomanií, výtržnictvím a vandalismem samozřejmě zákony máme. Taky máme celou vědu kolem terénní práce a řadu odborně připravených organizací, které se ucházejí o veřejné prostředky, aby tu terénní práci mohly dělat.

Zrovna Praha 1 s miliardovým rozpočtem by měla mít na lepší řešení viditelných problémů s drogově závislými a osobami bez přístřeší, než je onen c. a k. „šup“, navíc nehumánně zostřený skutečností, že na odsunuté lidi nikde nečeká jejich domovská obec s otevřenou pastouškou.

Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na  Ostravu a Prahu
Á šup!