Předjaří a začátek jara na radnici Prahy 1

V posledních dvou měsících se toho odehrálo skutečně hodně. Konečně se například podařilo vydat první, resp. nulté letošní číslo radničního listu, které byste v těchto dnech měli najít ve svých poštovních schránkách, v infocentru na radnici a na řadě dalších míst, jako jsou kavárny či bary. Pokud byste chtěli noviny distribuovat i ve vašem oblíbeném podniku, kontaktujte Víta Masare. Najdete je nicméně také online na webu praha1.cz.

Toto nulté číslo vznikalo ještě bez šéfredaktora/ky, do 5. dubna však probíhá výběrové řízení, do kterého se můžete přihlásit.

Po zahájení přistoupení do sítě Otevřená města, o které jsme psali před dvěma měsíci, proběhlo také první jednání Komise pro participaci a agendu 21, které předsedá Vít Masare. Komise otevřená veřejnosti, v níž je stejně jako ve všech ostatních od voleb zastoupena s hlasovacím právem i opozice, schválila jednohlasně doporučení Radě podporovat předvídatelnost správy Prahy 1 strategickým plánováním a vytvořením Strategického plánu Prahy 1 s horizontem roku 2030. Do jeho tvorby by měla být participativně zapojena odborná i laická veřejnost a zaměstnanci úřadu městské části. Na příštím jednání komise, které proběhne ve středu 3. dubna od 16:30 v Galerii 1 na rohu Štěpánské a V Jámě, budou na programu možnosti zapojení městské části do Národní sítě zdravých měst, využití metodiky OSN pro aplikaci principů udržitelného rozvoje na lokální úrovni Místní Agenda 21, možnosti zahájení participativního rozpočtování nebo zpětnou vazbu na nové radniční noviny. Jste srdečně zváni.

V březnu také naši členové Petr Kučera a Vít Masare spolu se starostou Prahy 1 Pavlem Čižinským podpořili stávku středoškolských studentů a studentek Fridays for Future. Boj za lepší klima nebereme na lehkou váhu a snažíme chystáme dílčí kroky i na jedničkové radnici.

Ještě stále je tu navíc možnost zažádat si o granty na zlepšování životního prostředí, a to do 5. dubna. Letos jsou navýšené z dosavadních 150 000 Kč na 250 000 Kč.

Fridays for Future: radní Petr Kučera a starosta Pavel Čižinský

V uplynulých 2 měsících jsme také spolu s vámi hlásili a nechali opravit přes 300 výtluků a děr v chodnících a řadu dalších drobných závad. Zahlédnete-li ale i nadále ve svém okolí cokoliv, co by stálo za nápravu, hned nám pište. Dokud nefunguje naplno systém zmente.to, kde lze obvykle drobné podněty hlásit, máme stále více možností věci reálně dát dohromady v rozumném termínu. Navíc se pravděpodobně dokážeme rychleji zorientovat v pletenci majitelů, správců a kompetentních orgánů.


Nově instalované pisoáry ve Vrchlického sadech.

Na konci března jsme spolu s terénními sociálními pracovníky začali pilotně testovat mobilní pisoáry ve Vrchlického sadech. Cílem je zjistit, zdali dokážeme předejít znečišťování parku před Hlavním nádražím, které vzniká močením jeho dlouhodobých obyvatel. Není vzhledné řešení, ale není dlouhodobé. Pokud se osvědčí, chceme přinést trvalé řešení. Zároveň shromažďujeme podněty na nestavební úpravy ve Vrchlického sadech a připravujeme zadání pro koncepční stavební rozvoj této frekventované lokality.

Jednou z nejbližších realizací by mohlo být být oživení pozapomenutého koutu parku mezi Washingtonovou a Garážemi Slovan. Dvojice aktivních Pražanů, kteří již dnes provozují na Praze 1 malou kavárnu, připravili projekt mobilního zázemí pro kulturní a společenské akce. Více informací přineseme již brzy.

Pro jarní sezónu pracujeme také na zprovoznění starých ručních pump, jako jsou například na Betlémském náměstí, Malém náměstí, ve Vojtěšské čtvrti. Uvidíme, zdali v letních měsících, kdy se centrum města stává vyprahlou pustinou, neztratí svoji vodu.

Dále dochází k otevírání komunitních zahrádek, pro které jsme zajistili zdarma zeminu. Hlavní je však nyní nalézt další místa, protože kapacity těch stávajících nestačí. Například pro pro prostor Kampusu Hybernská hledáme osoby se zájmem koordinovat vznikající komunitu. Je třeba připomenout, že pro komunitní zahradničení a ozeleňování v soukromých objektech lze využít zmíněné granty na zlepšování životního prostředí.

S životním prostředím souvisí i hluková zátěž. Na Komisi pro kulturu jsme proto veřejně apelovali na organizátory svatojánských slavností Navalis, že přešlap z minulého roku v podobě explozí, které děsily nic netušící lidi po celém středu Prahy ve 22:45, by se neměl opakovat. Prý se však dočkáme prvního tichého ohňostroje v Praze a navíc před desátou hodinou. 15. května se tedy necháme překvapit.

Také jsme podpořili návrh zákazu pivních kol, který by měl vstoupit v platnost v červenci letošního roku, i záměr co nestavebního omezení nočního průjezdu Dlouhou ulicí. Rovněž souhlasíme s tím, aby Magistrát hl. m. Prahy začal prověřovat, jak zavést poplatek za vjezd do historického centra a přiblížit se k neustále oddalovanému projektu mýtného.

A to není jediná zásadní změna, kterou by rádo prosadilo současné vedení radnice. Na posledním zasedání zastupitelstva 6. března, kde byl schválen rozpočet městské části,
bylo schváleno stanovisko Prahy 1 k tzv. hlukové vyhlášce. Rozhodovat o ní bude sice Magistrát, nicméně stanovisko městských částí je důležitou zpětnou vazbou, kterou je třeba brát v potaz. Mezi navrhovanými opatřeními by měl být zákaz prodeje alkoholických nápojů v době nočního klidu mimo hostinská zařízení, zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a omezení vjezdu nerezidentů včetně taxislužby v této době. Součástí je i kontroverzní omezení provozní doby hostinských zařízení v ulicích Dlouhá, Dušní, Jakubská, Kozí, Malá Štupartská, Masná, Michalská, Rybná a V Kolkovně. Ty by měly mít v pátek, v sobotu a v den předcházející svátku otevřeno do 01:00 (resp. do 03:00), v ostatní dny pak do půlnoci (resp. do 02:00).

Zastupitelstvo se rovněž věnovalo volbě členů a členek nového Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace (zkráceně KOPR), který by se měl do budoucna věnovat
dlouhodobým a koncepčním změnám a věnovat se problémům, jako je vylidňování centra města, rostoucí zátěž turistického ruchu a po mnoho let chřadnoucí veřejný pořádek. Předsedou výboru byl již v dřívější době zvolen Michal Caban /My, co tady žijeme/, nyní byla zvolena místopředsedkyně Kristýna Drápalová /za Praha 1 sobě/ a další členky a členové . Za Zelenou pro jedničku to byl Filip Lachmann, kterého můžete kontaktovat se svými nápady a podněty, dále pak Ladislav Diblík /za Pirátskou stranu/, Jan Wolf /za My, co tady žijeme/, Karel Ulm /TOP 09/, Bronislava Baboráková /ANO 2011/, Petr Scholz /ODS/ a Jana Raiterová /za Pirátskou stranu/.

Dalších zprávy:

  • Od dubna probíhá komplexní úklid ulic a chodníků, pozor na parkování!
  • 13. března proběhla v “domečku” na Kampě debata občanů s radním Petrem Kučerou nad projektem obnovy Kampy (vč. “malé Kampy”) a parku Cihelná. Prosazujeme citlivé úpravy a obnovu těchto parků namísto rozsáhlých zásahů do jejich současného fungování.
  • Na konci února byla pokácena lípa srdčitá ve Františkánské zahradě. Strom byl v
    havarijním stavu v důsledku napadení dřevokaznou parazitickou houbou. Stromy jsou v centru města důležité, proto se chceme dlouhodobě věnovat v první řadě jejich záchraně, kvalitní údržbě a nové výsadbě.
  • Kvůli nákaze Magistrát nechal vykácet jabloně v Seminářské zahradě na Petříně a místo nich zde vysadil 46 nových třešní (různé druhy). Třešně byly místo jabloní vybrány právě proto, aby se nemoc nešířila i na nové stromy. Zahrada je nadále volně přístupná a třešně se mohou i nadále volně česat.

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.