Petřín za to stojí!

Ačkoliv má Praha 1 ve správě jen jeden jediný, navíc roky zapomenutý pozemek na Petříně, vstoupili jsme aktivně do kauzy vzniklé okolo odporu části obyvatel proti doposavad takřka neznámým, byť mnoho let na Magistrátu připravovaným stavebním a transformačním projektům v různých částech rozlehlého komplexu parků a zahrad.

Domníváme se, že plány se mají od samého počátku vytvářet v dialogu s odbornou i laickou veřejností, otevřeně a participativně, což bylo v tomto případě doposud velmi zanedbáváno. Usilujeme proto o maximální zpřístupnění informací kolem dění na Petříně pro všechny, které to zajímá. Vědění znamená moc, informace dávají každému do ruky více možností, jak bránit své vlastní zájmy.

V uplynulých měsících jsme se tak zhostili role mediátora a snažili se zapojit občany do rozhodování o Petříně. Proběhla dvě veřejná setkání, v radničním magazínu Jedna jsme uspořádali anketu na téma Jaký Petřín chceme? a zprostředkovali jsme občanům kontakt s hlavním městem. Protože jsou jednotlivé projekty v různé fázi rozhodování podařilo se prozatím zastavit plány na realizaci průchodu z Úvozu, a to v první řadě kvůli obavám z přesměrování významné turistické trasy přímo do relativně klidné části Velké Strahovské zahrady.

Rovněž považujeme za důležité bavit se o vztahu památkové ochrany a péče o městskou zeleň v době klimatické krize. Veřejná správa nesmí tutlat před veřejností informace jako dřív. Více informací tak naleznete na informativní stránce www.zelenaprojednicku.cz/petrin, kterou zpracoval náš kandidát do posledních komunálních voleb a Malostraňák Filip Lachmann.