Interpelace ve věci veřejné zakázky: 10 milionů na IT v režimu jednacího řízení bez uveřejnění

Interpelace ve věci veřejné zakázky: 10 milionů na IT v režimu jednacího řízení bez uveřejnění

EDIT 9. 10. 2015: Odpověď na interpelaci

Interpelace zastupitele Radě MČ Praha 1
Petr Kučera, 8. 9. 2015

Vážený pane starosto,
vážení radní,

obracím se na Vás ve věci veřejné zakázky „Realizace přechodu z ES SAP na GINIS Enterprise“, která byla vyhlášena v režimu jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) – (usnesení Rady UR15_0817) a posléze vyhodnocena (usnesení Rady UR15_1124).

Odůvodnění režimu JŘBU je dle par. 23 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách založeno na tvrzení, že firma GORDIC s. r. o. je jediným subjektem, který je schopen realizovat činnosti dle specifikace veřejné zakázky. To ovšem není překvapivé, neboť firma GORDIC je výhradním dodavatelem produktu GINIS a zároveň autorem analýzy, o kterou Rada opírá své rozhodnutí. Firma GORDIC s.r.o. v této analýze dále uvádí, že jejím cílem je “podpořit odůvodnění realizace veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění” – a zároveň sama vypočítává cenu, kterou má MČ P1 soutěžit.

Produkt GINIS samozřejmě není jediným možným řešením pro systém ekonomické a další agendy MČ.

Za obdobně vypsaný tendr na software stejné firmy dostala Praha pokutu 5 milionů korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Její výši potvrdil krajský soud. Můžete uvést, proč se Rada MČ P1 rozhodla v této věci porušit zákon o veřejných zakázkách, případně o jaké argumenty – mimo analýzu firmy GORDIC – opírá odlišný právní názor?

Považujete za vhodné, aby “odůvodnění realizace VZ formou JŘBU” analyzoval pro městskou část sám oslovený jediný dodavatel? Neobáváte se v této souvislosti trestní odpovědnosti?

Proč zvolila Rada MČ P1 režim JŘBU, když i v případě jediného zájemce lze postupovat formou otevřeného řízení?

Děkuji,

Petr Kučera