Interpelace: Tunýlek za čtvrt miliardy – garáže Na Františku

Interpelace: Tunýlek za čtvrt miliardy – garáže Na Františku

garaze_Dvorakovo_nabrezi_Dvorak_Lomecky_v2
Zdroj mapového podkladu: MHMP

15. 3. 2016

Vážení zastupitelé, pane starosto,

městská část je vlastníkem nemocnice Na Františku. Ta se již brzy díky koordinované revitalizaci celé oblasti Na Františku/Dvořákova nábřeží ze strany hl. m. Prahy dočká zkomfortnění svého okolí pro pacienty příjíždějící MHD nebo přicházející pěšky, stejně jako navýšení počtu návštěvnických parkovacích míst díky zlepšení organizace prostoru před hlavním vchodem do budovy.

Chci se vás zeptat na dlouhodobou strategii investic zřizovatele, tedy MČ do zlepšování pracovních podmínek, rozvoje vybavení a služeb v nemocnici Na Františku. Jelikož nikde na webu nemůžeme najít aktuální programové prohlášení Rady MČ – Rady sousedních MČ i HMP mají přitom svá programová prohlášení snadno dohledatelná – nezbývá nám spolu s dalšími občany Prahy 1 než vycházet ze spekulací a tu a tam prosakujících neoficiálních dílčích zpráv.

Na schůzce se zástupci MČ pány Burešem, Kračmanem a Brabcem jsme se nedávno doslechli, že se prověřovala investice do zpevnění povrchu stávajícího nemocničního parkoviště pro personál. Cílem projektu mělo být navýšení této parkovací kapacity. Tato investice měla prý stát zhruba 20 milionů Kč, což prý nemocnice – tedy městská část jako její zřizovatel – prý bohužel nemá.

Na té samé schůzce jsme se přitom dozvěděli více i o paralelně běžícím projektu, kdy chce městská část investovat odhadem 230 milionů Kč – tedy jedenáctinásobek výše postrádaných 20 milionů, či skoro čtvrt miliardy – prakticky na totéž, tedy na vytvoření nových parkovacích míst u nemocnice, tentokrát v podzemí. Vzhledem k plánované kapacitě by se jednalo o 1 parkovací místo za 1,6 milionu Kč. Zřízení již standardně astronomicky drahých podzemních garáží přitom běžně stojí 800 000 Kč/místo, tedy přesně polovinu než u údajného “vašeho” projektu.

Každý jeden rezident Prahy 1 by se měl podílet částkou zhruba 8 000 Kč

Jednoduchým výpočtem můžeme dospět ke zjištění, že každý jeden rezident Prahy 1, včetně nemluvňat, nebo lidí používajících pro svůj pohyb tak jako většina Pražanů převážně MHD a chůzi by se na těchto údajně vašich “Lomeckého nebo Dvořákových” garážích měl podílet částkou zhruba 8 000 Kč. Za tuto sumu bychom v ulicích Prahy 1 všichni rezidenti, kdyby pro to bylo místo, mohli každý odstavit jeden automobil po dobu 11 let.

Výsledek takovéto megainvestice všech rezidentů Prahy 1 by navíc přirozeně sloužil jen několika z nás. Jen těžko si lze představit, že si kvůli možnosti využití nových drahých veřejných garáží Na Františku budou mnozí rezidenti Prahy 1 nově pořizovat automobil.

  1. Můžete prosím občanům ukázat, kde máte na webu aktuální programové prohlášení RMČ? Jde tam dohledat pouze to z předchozího volebního období, kdy byla ODS v opozici.
  2. Řídíte se stále podle programového prohlášení zpracovaného TOP09 a ČSSD bez ODS?
  3. Představte prosím veřejnosti i zastupitelům strategii investičního rozvoje nemocnice Na Františku včetně toho, jak do ní zapadají oba zmiňované dopravní projekty: jeden za 20 a druhý bez 20 za čtvrt miliardy.

Vít Masare