Interpelace: Stavební úřad Prahy 1 spolupracoval na zničení domu U Tří Andělů. Starosto, vyvoďte důsledky.

Interpelace: Stavební úřad Prahy 1 spolupracoval na zničení domu U Tří Andělů. Starosto, vyvoďte důsledky.

Screenshot_20160621_131935

Interpelace zastupitele starostovi Oldřichu Lomeckému
21. 6. 2016

Vážený pane starosto.

Jistě si pamatujete na opakované stížnosti občanů v případě domu U Tří Andělů, Úvoz 18, kde paní majitelka Šimková bezohledně a pod krytím stavebního úřadu v rámci institutu nutných zabezpečovacích prací v domě bourala a poškodila nejen tento dům, ale i sousední domy.

Obvodní soud pro Prahu 1 nyní přiznal poškozeným sousedům náhradu od paní Šimkové.

V soudním spisu se opakovaně poukazuje na zneužívání institutu nutných zabezpečovacích prací ze strany stavebního úřadu Prahy 1. Cituji:

Rozsah prací prováděných na objektu č. p. 163 vysoce překračuje původní povolení stavebního úřadu na provedení „nutných zabezpečovacích prací“. Podle fotodokumentace založené v citovaném spisu vyplynulo, že původní dům byl prakticky zbourán, v uličním traktu zůstala pouze přízemní část se štítovou zdí, nově se buduje zadní trakt, což je vícepodlažní zděná konstrukce se železobetonovými stropy nad původním suterénem.

Stavební práce provedené v roce 2012 na nemovité kulturní památce r.č. ÚSKP 39752/1-1004- U tří andělů, č. p. 163, k.ú. Hradčany, Úvoz 18, Praha 1, nebyly pracemi, které by nemovitost pouze zabezpečily proti zatékání dešťové vody, padající omítce či případné poruše několika stropních trámů, ale byla to její kompletní 80% demolice.

Havarijní stav objektu byl způsoben až činnostmi při jeho „zabezpečování“. Svědek se podivil nad tím i jako znalec, že je zajímavé, že celý krov, jenž měl být dle odborníků v havarijním stavu a hrozil zřícením, byl nad domem po celou dobu jeho vybourání a nespadl. Tzn., že místo lokálních zabezpečovacích oprav, které se daly provést za 14 dní v řádu několika desítek tisíc Kč, byl památkový objekt zcela zničen, „vykuchaný“ vnitřek byl protkán ohromným systémem ocelových rour a kotvícími prvky do obou sousedních domů č. p. 162 a č. p. 164 a do zdi bývalého opevnění Hradčan, tj. do nemovitostí, jenž jsou ve vlastnictví jiných objektů. Na obou domech vznikly škody způsobené bouracími pracemi, vrtáním kotevních prvků a bouráním kapes pro uložení nových stropních ocelových nosníků. Veškeré bourací a demoliční práce se prováděly pod neustálým dohledem pracovníků stavebního úřadu MČ Prahy 1. Ve všech zápisech bylo konstatováno, že tyto „práce“ probíhají v souladu s vydáním rozhodnutí o provedení zabezpečovacích prací a podle ověřené projektové dokumentace“.

Tváří v tvář takovým alarmujícím zjištěním zneužívání pravomoci stavebního úřadu, pane starosto, požaduji abyste ve spolupráci s panem tajemníkem neprodleně vyvodil personální důsledky nebo rezignoval.

Děkuji,
Petr Kučera