Interpelace: Krátkodobé pronájmy formou airbnb v obecních bytech v domě Václavské náměstí 39

Vážený pane radní Macháčku,

Obracím se na Vás ve věci krátkodobých pronájmů cizincům formou airbnb v obecních bytech v objektu Václavské náměstí 39. V prosinci loňského roku jsem poukázala, že společnost Václavské náměstí 39 (s nejasnou majetkovou strukturou, personálně napojenou na Ivo Rittiga) v bytech, které jí rada přidělila, provozuje tento druh podnikání. Své tvrzení jsem dokázala fotografiemi i informacemi ze serverů nabízejících ubytování. Pan starosta mi písemně odpověděl, že věc prošetří. Na konci ledna jsem dokonce podala bod na zastupitelstvo, tentokrát měli zastupitelé k dispozici i dopis nájemníků a jeden z obyvatel domu na plénu vystoupil, aby popsal situaci v domě. Tehdy jste doslova prohlásil – „nyní se ze strany spoluvlastníka cítíme podvedeni“. Slíbil jste a sám jste se zavázal, že do konce února věc prošetříte a dáte informaci zastupitelům. Očekávala jsem, že předložíte bod na dubnovém zastupitelstvu, to se však nestalo.

Vážený pane radní, jak hodláte řešit tyto situaci, kdy Praha 1 vědomě převedla 11 obecních bytů do správu spoluvlastníkovi nemovitosti (nad rámec jeho podílu) a ten je podpronajímá a následně byty slouží jako krátkodobé apartmány?

Z jakého důvodu vůbec rada rozhodla, aby se byty převedly na tuto firmu, s níž má Praha 1 historicky velmi špatnou zkušenost (toto opakovaně zaznělo na zastupitelstvu a dokonce to bylo údajně důvodem, proč radnice uvažovala o odprodeji svých 7/8 podílu na domě) a která má nejasnou majetkovou strukturu?

Je vám jako radnímu pro majetek známo, že jednatel společnosti Ferdinad Uberall, který na zastupitelstvu v minulosti za firmu běžně vystupoval, je osoba obviněná společně s Ivo Rittigem v kauze dopravních podniků a nově také v kauze 40 milionového daňového úniku a že se oněm již zcela veřejně hovoří jako o Rittigově právníkovi?

Děkuji za odpověď

Kateřina Klasnová

Odpověď má být uveřejněna do 30 dní na webu Městské části Praha 1.