Prohlášení – volby 2014

4. 8. 2014, Praha

ZELENÁ PRO JEDNIČKU osloví v komunálních volbách první pražský obvod

Strana zelených s nezávislými kandidáty a členy občanského spolku Pro Jedničku se dohodli na společné kandidátce do komunálních voleb v Praze 1. O hlasy voličů se bude volební uskupení ucházet pod názvem ZELENÁ PRO JEDNIČKU. Lídrem je Filip Pospíšil, dvojkou Kateřina Klasnová. Oba spolupracují už roky coby opoziční zastupitelé Prahy 1.

ZELENÁ PRO JEDNIČKU se hodlá zasazovat především za obyvatelné centrum města, které se v důsledku tlaku turistického byznysu, stavebních developerů a především špatné politické správy dlouhodobě vylidňuje. Kandidáty koalice ZELENÁ PRO JEDNIČKU jsou aktivní občané, angažovaní například v boji proti hluku z nočních provozoven a průvodů opilců pub crawl, proti kriminalitě okolo heren, ale také proti nevýhodnému rozprodeji obecního majetku, předraženým veřejným zakázkám a nehospodárnému nakládání s městským majetkem, proti negativním vlivům dopravy či necitlivým zásahům do památkového centra.

Cílem koalice ZELENÁ PRO JEDNIČKU je zajistit stávajícím obyvatelům bez ohledu na věk a příjmy příjemný a klidný život v Praze 1 a přilákat do centra nové rezidenty. Proto je třeba ukončit arogantní a nekompetentní vládu koalice TOP 09 a ČSSD, která byla v uplynulém období podporována zastupiteli ODS,“ uvedl lídr kandidátky ZELENÁ PRO JEDNIČKU Filip Pospíšil.

Chceme zhodnotit naše dlouholeté úsilí a kritiku nečistých praktik předchozích vedení radnice. Víme, co dělaly předchozí politické reprezentace špatně a máme i recept na to, jak a kam centrum města rozvíjet,“ dodává Pospíšil, který za Stranu zelených působil jako opoziční zastupitel a člen Finančního výboru v předchozích dvou funkčních obdobích.

A stejně dlouho je zastupitelkou i Kateřina Klasnová. „Za osm let práce se na mne obracela a obrací celá řada lidí z Prahy 1, kteří se z důvodu nefungující radnice a úřadu byli nuceni začít aktivně zajímat o komunální politiku. Právě tito lidé se spojili v občanském spolku Pro Jedničku. Část z nich se rozhodla angažovat i v podzimních volbách do zastupitelstva jako nezávislí kandidáti,“ říká Klasnová, která coby předsedkyně Pro Jedničku obsadila na společné kandidátce druhé místo. „Rozhodli jsme se netříštit síly a spojit se proti tomu, jak funguje radnice Prahy 1 v posledních dvaceti letech. Všechny kauzy jdou za ODS, TOP 09 a ČSSD. Proto jako jediný možný partner našich nezávislých kandidátů připadala v úvahu Strana zelených, se kterou mne navíc spojuje mnoho let společné práce v opozici, společné návrhy a hlasování na zastupitelstvu,“ vysvětluje důvody společné kandidatury Klasnová.

Chtěli bychom, aby se v centru dalo dobře bydlet. Nechceme, aby odcházelo stále více lidí žit jinam. Zasadíme se o to, aby radnice naší městské části již neupřednostňovala vlastní byznys před péčí o své občany a o městskou část,“ prohlašují kandidáti ZELENÁ PRO JEDNIČKU Filip Pospíšil a Kateřina Klasnová.

ZELENÁ PRO JEDNIČKU nabízí například přísné kontroly hluku a sankce za jejich porušování, omezení průvodů opilců pub crawl, dodržování zavírací doby restaurací a zábavních podniků, regulaci tzv. buskingu a používání vozítek segway na chodnících Prahy 1, nulovou toleranci k hazardu, úřad otevřený potřebám občanů, konzultace s obyvateli při plánovaných rekonstrukcích a nové výstavbě, doplnění chybějící zeleně v centru a transparentnější a šetrnější nakládání s majetkem obce.

Pro občany Prahy 1 je také důležité, aby se zachovala činnost zdravotnických zařízení ve správě městské části. Proto za koalici ZELENÁ PRO JEDNIČKU kandiduje bývalý primář Nemocnice Na Františku Lubomír Hruška. Dalšími kandidáty jsou například stávající zastupitelka za SZ Michaela Valentová, oceňovaný hollywoodský zvukař Martin Maryška, kunsthistorička a restaurátorka Janka Šiňanská, spisovatelka a scénáristka Tereza Brdečková, auditor veřejné správy Štefan Kabátek či představitel dětské filmové role Létající Čestmír Lukáš Bech.

Proč společná kandidátka? V čem si Strana zelených a Pro Jednička z.s. rozumějí, v čem podnikly společné kroky (ať už jako organizace, či ve spolupráci zastupitelů SZ a Kateřiny Klasnové):

 • Kampaň proti nadměrnému hluku – petice proti hluku ve spolupráci s občany Starého Města, memorandum o spolupráci se sdružením podnikatelů na Starém Městě SOHO, opakované jednání na radnici a s městskou policií, konkrétní návrhy změn, z nich většinu převzala i radnice, která si sama neumí s nepořádkem v ulicích poradit již osm let
 • Kampaň za nulovou toleranci k hazardu – Petice za referendum k hazardu, návrh nulové tolerance na zastupitelstvu, tlak na ministerstvo financí
 • Kampaň proti segwayům – snaha o regulaci pohybu vozítek na území Prahy 1, jednání s ministerstvem dopravy o jejich zákonném vymezení
 • Návrh na změnu vyhlášky hl. m. Prahy omezující pouliční hudební produkce – tzv. busking
 • Petice za udržení provozu pobočky Městské knihovny na Hradčanech – Pohořelci

Dlouhodobý boj opozičních zastupitelů proti:

 • netransparentnímu a špatnému hospodaření radnice (špatná a nedostupná evidence smluv, nefungující vnitřní kontrola, chyby v účetnictví opakovaně konstatované audity, nedostatečné zveřejňování veřejných zakázek)
 • předraženým a netransparentním zakázkám jako např. rekonstrukce Thurn-Taxisova paláce za 200 milionů, Střeleckého ostrova za téměř 100 milionů korun či pořízení kamerového systému za 80 milionů)
 • nevýhodným prodejům a pronájmům městského majetku (např. plánovaný prodej domu Václavské nám. 39 netransparentní firmě, v níž působil Ivo Rittig, nevýhodný pronájem Na Poříčí 36 a 38 původně firmě Bohumíra Ďurička, neúměrně vysokému odstupnému za ukončení pronájmu U lužického semináře 42 ve výši 78,9 milionů korun firmě Immovision Sebastiana Pawlowského, rozprodej půd firmám Arta a Meltex podnikatele Tykače, které se nyní soudí z MČ Praha 1)
 • megalomanským developerským projektům (typu výstavby Palladia, Copa Centra – Quadria, komplexu na rohu Mikulandské a Národní, chystané stavbě pětihvězdičkového hotelu mezi ulicemi Železná, Celetná a Kamzíkova)
 • proti provozovnám, které narušují občanské soužití a nedodržují zavírací dobu (průvodům pub crawl, M1, Chapeau Rouge, Coco bar, Katr, restaurace Red Pif)
 • černým stavbám, nezákonným zásahům a plánovaným demolicím (demolice domu na Václavském náměstí, přestavba bývalé polikliniky Klimentská na hotel, černá stavba v Úvozu či zásahy v domě na Loretánském náměstí)
 • proti netransparentnímu způsobu privatizace a znevýhodňování některých nájemníků

Bližší informace poskytnou:

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. – zastupitel, lídr kandidátky ZELENÁ PRO JEDNIČKU
tel: 604173328, e-mail: filip.pospisil@praha1.cz

ThDr. Kateřina Klasnová – zastupitelka, předsedkyně spolku Pro Jedničku
tel: 724 815 124, e-mail: katerina.klasnova@projednicku.cz

Filip Ježek – předseda ZO Strany zelených Praha 1
tel: 606542440, e-mail: filip.jezek@zeleni.cz

Více informací najdete na www.zelenaprojednicku.cz