Chceme

Go to Znovu zabydlet centrum Prahy

Znovu zabydlet centrum Prahy

Dostupné bydlení pro všechny dlouhodobé obyvatele, využít prázdné obecní byty, byty z krátkodobých pronájmů typu airbnb vrátit na trh nájemního bydlení

Go to Změnit turismus v centru Prahy

Změnit turismus v centru Prahy

Řešit všechny negativní dopady turismu na místní život, přestat být „disneylandem“ a vrátit do ulic a domů pořádek a bezpečí

Go to Obnovit obchody pro běžné potřeby obyvatel

Obnovit obchody pro běžné potřeby obyvatel

V obecních nájmech důsledně upřednostňovat provozovny se sortimentem a službami běžné potřeby obyvatel před turistickým sortimentem, včetně tržišť nebo sportovišť

Go to Zprůjezdnit centrum Prahy

Zprůjezdnit centrum Prahy

Umožnit průjezd centrem jen těm, kdo tu bydlí a kdo sem doopravdy potřebují jet automobilem, podpořit všechny ostatní způsoby dopravy s ohledem na všechny lidi se zvláštními potřebami

Go to Úplně otevřít radnici občanům

Úplně otevřít radnici občanům

Pozvat všechny, aby po internetu i osobně mluvili do řízení Prahy 1, a zveřejňovat o radnici vše, co není ze zákona tajné.

Go to Zazelenit ulice, náměstí i domy

Zazelenit ulice, náměstí i domy

Citlivě pěstovat městskou zeleň všude, kde je to možné, podpořit zazeleňování soukromých domů a dvorů

Go to Zdravě rozvíjet i zachovávat ducha Prahy

Zdravě rozvíjet i zachovávat ducha Prahy

Zkrotit výstavbu, aby byla prospěšná nejen pro investory, ale i pro veřejnost, důsledná ochrana památek a kulturního dědictví, podpořit vzdělávání a chytré plánování a řízení

Go to Aby se v centru Prahy všem lépe žilo

Aby se v centru Prahy všem lépe žilo

Máme mnohaleté zkušenosti a nasloucháme názorům místních i radám expertů.

NÁŠ TÝM

první tucet

Petr Kučera

kandidát na starostu, Zelení
Opoziční zastupitel, výzkumník v oblasti urbanismu, bydlení a sociálních vztahů v obcích i na sociálních sítích. Bydlí 15 let na Hradčanech, kde vychovává tři děti.

Kateřina Klasnová

Pro Jedničku
Opoziční zastupitelka, předsedkyně spolku Pro Jedničku. Chce, abychom mohli v centru normálně žít – nerušeně pracovat, odpočívat a spát, aby s námi na úřadě jednali jako s lidmi. Tedy vrátit Prahu 1 jejím obyvatelům.

Vít Masare

Zelení
Protikorupční specialista, člen vedení Zelených, který se od roku 2010 mnoha aktivitami podílí na úsilí o férový a udržitelný rozvoj kvality života nejen v Praze. Arogance a sebestřednost vedení Prahy 1 jej přiměla působit přímo z jejího středu.

Svatopluk Karásek

nezávislý kandidát
Opoziční zastupitel, emeritní evangelický farář, písničkář a disident, čestný občan Prahy 1.

Filip Lachmann

nezávislý kandidát
Malostraňák a sociolog, který se ve volném čase snaží o zlepšení veřejného prostranství, zejména na Malé Straně, ať už dopisováním si s úřady, bojem s lhostejností nebo třeba opravou rozbitých laviček na vlastní pěst.

Gabriela Setničková

Pro Jedničku
Bydlí 11 let v Dlouhé. I proto iniciovala petici proti hluku, radnice na ni ale nenavázala dostatečnými opatřeními. Nevzdává se, bojuje dál. Snižování hluku v ulicích ji zajímá nadále. S manželem podniká v nákladní dopravě.

Štefan Kabátek

Pro Jedničku
Přes 10 let auditorem ve veřejné správě, zaměřuje se na problematiku eGovernmentu a efektivní veřejné správy. Má konkrétní představu o rozvoji Prahy 1, která podporuje občanské soužití a redukuje tzv. “alkoturismus”.

Jan Chromý

Zelení
Vyrostl a celý život žije na Praze 1, chodil tu na základku i na vysokou a dnes tu i pracuje. Postupně zde přišel o spoustu sousedů, přátel a krásných míst, ale věří, že Praha 1 se ještě dá zachránit.

Jana Titlbachová

Zelení
Včelařka, narozená na Malé Straně, žijící téměř půl století na Hradčanech. Je jednou z těch, kteří zachránili knihovnu Na Pohořelci a  která se snaží dlouhodobě o zlepšení života na levém břehu Vltavy.

Jakub Rozsypal

Zelení
Čtvrtou generací malostraňák, čerstvě otec, alma mater FSV UK. Optimista, který chce srdce Prahy férovější a udržitelnější. Spoluzakladatel Malostranské KPZ – biodynamická zelenina každý týden v Mostecké.

Barbora Půtová

Pro Jedničku
Historička umění a sociokulturní antropoložka, která usiluje o zachování a podporu nájemního i vlastnického bydlení na Praze 1. Po 32 letech života v centru města ví, že se v centru žije dobře, ale mohlo by se žít i výborně.

Elena Kubičková

Zelení
Zajímá ji, jak bude vypadat centrum Prahy, protože nestačí si krásný život zde přát, ale je třeba se připojit k těm, kdo o něj usilují. Zapojila se do kampaně pro referendum o hazardu či do záchrany nemocnice Na Františku.
» všechny naše kandidátky a kandidáti

Novinky