Pozvánka na sousedskou debatu Malá Strana: Lidé, auta, město

Malá Strana Lidé, auta, město_m

V reakci na povolební zintenzivnění celopražské debaty o přípravě města a jednotlivých městských částí na otevření tunelu Blanka bychom Vás rádi pozvali na neformální diskusní setkání k tomuto tématu:

Malá Strana: Lidé, auta, město v úterý 24.3. od 19 hodin v restauraci Stará Praha na adrese Vítězná 11, Praha 1.

Cílem setkání je udělat si co možná nejlepší obrázek o současné situaci, když samospráva Prahy 1, za normálních okolností přirozená platforma pro sdílení informací a iniciaci takových debat, o kvalitní oboustrannou komunikaci se svými aktivními občany zájem neprojevuje.

Organizace setkání se ujala Strana zelených Praha 1 – jejíž politici a odborníci aktivně působí jak na Praze 1 tak na Magistrátu hl. m. Prahy – , ve spolupráci s dalšími aktivními účastníky přípravného procesu ze zastupitelstva Prahy 1, sousedních městských částí, hlavního města Prahy i z řady aktivních občanských sdružení.

Své příspěvky na debatě přislíbili:

Marek Bělor, aktivní občan Prahy 1, obhájce zájmů obyvatel Prahy 1 ve výboru dopravy HMP, dopravní expert spolupracující s iniciativou Auto*Mat;

členové Klubu za Starou Prahu;
malostranští pamětníci a rodáci
a další.