Pilotní fáze projektu za lepší Václavák odstartovala

Zelená pro jedničku přispěla k započetí ambiciózního projektu, na jehož konci má být lepší, čistší a hezčí Václavské náměstí a jeho bezprostřední okolí. Práce, které tu budou probíhat pod taktovkou sdružení Nového Města pražského z.s., právě startují. Pilotní fáze projektu končí 31. srpna.

Pro červenec a srpen 2019 jsme spustili v pilotním provozu koordinaci, jejímž cílem je zapojit různé aktéry a vlastníky v tomto území do spolupráce na zkvalitnění řešení malých i větších dílčích problémů různého typu (úklid, údržba zeleně a mobiliáře, dopady akcí pro veřejnost atp.), ale i pro mapování konkrétních problémů a monitoring situace. Inspiraci čerpáme z dříve vytvořených koordinačních pozic jako je kurátor náplavek nebo koordinátor snižování rizik ve Vrchlického sadech. Pro pilotní provoz spolupracujeme se Sdružením Nového Města pražského z.s., které sdružuje podnikatele i občany v zájmovém území. V září pilotní provoz vyhodnotíme a pokud budou výsledky dobré, rád bych spolupráci na koordinaci posunul k trvalejší a formálnější podobě,“ dodává k projektu Petr Kučera, radní za Zelenou pro jedničku.

Inspiraci pro tento pilotní projekt vnuknul již před lety místnímu spolku dnešní spolupředseda pražských Zelených Vít Masare. Podobné příklady místních komunit, které mají nastavenou oficiální spolupráci s veřejnou správou a podílí se na každodenní péči o veřejný prostor, lze najít např. u amerických Business Improvement Districts. V Praze je zase v posledních letech možno sledovat vývoj kolem fungování městských správců nábřeží, lokálním příkladem byl vznik iniciativy Belgická žije na Vinohradech.

Společným cílem je přeměna intenzivně využívaného prostoru Václavského náměstí v moderní centrální korzo s odpovídající vybaveností a inkluzivním charakterem; spolek chce totiž vyzvat majitele a pronajímatele domů, obchodů a restaurací, aby se každý do projektu oživení Václavského náměstí a jeho okolí v rámci svých možností také zapojil. Vyhodnocení pilotáže představí Petr Kučera na třetím ročníku konference Přátelské město (www.pratelskemesto.cz), která se uskuteční dne 11. září 2019 v Hotelu Jalta.