Nevýhodná, nevypověditelná a bez záruk: Zásadní připomínky k návrhu koncesní smlouvy na Nemocnici Na Františku

Nevýhodná, nevypověditelná a bez záruk: Zásadní připomínky k návrhu koncesní smlouvy na Nemocnici Na Františku

Již od příštího roku má Nemocnici Na Františku spravovat soukromý subjekt na základě koncesní smlouvy. Její návrh nedávno dostala opozice k připomínkování. „Hodnota koncese na 35 let je odhadována na deset miliard korun, smlouva se ale jeví jako výhodná pouze pro budoucího koncesionáře. Na jeho straně nejsou téměř žádné záruky, zato na straně městské části jsou sankce tak vysoké, že do budoucna lze předpokládat převod nemocnice do soukromých rukou,“ upozorňují zastupitelé Kateřina Klasnová a Petr Kučera z klubu Zelená Pro Jedničku.

Rámcové podmínky koncesní smlouvy jsou ze strany radnice již dané. Nemocnice Na Františku bude pronajata až na 35 let (dvacet let a třikrát pět let opce) a Praha 1 zůstane vlastníkem budov a pozemků. Veškerá správa a odpovědnost za chod zdravotnického zařízení přejde na soukromý subjekt. Městská část Praha 1 ale bude i nadále platit zásadnější investice a také nemocnici finančně dotovat. „V podstatě zvítězí ten, kdo bude vyžadovat nejmenší dotaci. Radní Daniel Hodek ale přesto počítá s částkou až 35 milionů korun, která bude na bedrech obce. Výše nájmu za nemovitosti přitom není předmětem soutěže, jak by se dalo logicky očekávat,“ říká člen pracovní skupiny k přípravě koncesní smlouvy, zastupitel Petr Kučera. Navíc není jasné, jaké služby bude nemocnice ve skutečnosti za pár let poskytovat. „Hlavním bonusem má být to, že má zůstat zachovaná základní zdravotnická péče v současném rozsahu. Problém je, že její soupis, který má být součástí smlouvy, jsme nedostali. Navíc za porušení rozsahu poskytovaných služeb hrozí koncesionáři směšná pokuta 500 tisíc korun,“ přidává se ke kritice zastupitelka Kateřina Klasnová. Ve stejné výši je i kauce, což je nezvykle nízká částka vzhledem k hodnotě nemocnice. Smlouva ale obsahuje také další překvapivá ustanovení. Vypořádání při předčasném ukončení smlouvy je pouze jednostranné – je to opět pouze městská část, která bude koncesionáři platit zmařený podnikatelský záměr. „Zásadní je, že není jednoznačně řešena otázka vložených investic a jak se s nimi naloží po ukončení smlouvy. To znamená, že koncesionář je v zásadě touto smlouvou již vlastníkem. Sankce a odpovědnost ze smlouvy je totiž tak vysoká, že příští zastupitelstvo rozhodne mu nemocnici převést bezúplatně nebo za nějaký směšný peníz s argumentem, že se to nevyplatí hradit,“ upozorňuje Klasnová.

Klub Zelená Pro Jedničku předal radnici seznam zásadních připomínek, bez nichž nelze záměr na koncesi vyhlásit. „Nejdůležitější je koncesi připravit jako projekt lákavý jak pro nového koncesionáře, tak pro městskou část,“ shrnuje Kučera. „Tady se totiž jaksi předem smluvně zakotví, že provoz nemocnice je prodělečný podnik, který má dotovat Praha 1. A to je vlastně šílené, když si uvědomíme, že mluvíme o nemocnici v nejlukrativnější pražské čtvrti, navíc o nemocnici s rozvojovým potenciálem – je tu parcela pro nový nemocniční pavilon a radnice vybuduje do pár let velkokapacitní garáže pod nemocnicí.“

Kontakt:

Petr Kučera | petr.kucera@praha1.cz | 777 965 776
Kateřina Klasnová | katerina.klasnova@praha1.cz | 724 815 124

Vítejte!

Nacházíte se na webu Zelené pro jedničku, uskupení, pod kterým kandidovali kandidáti a kandidátky Strany zelených a spolku Pro jedničku do komunálních voleb na Praze 1 v roce 2018.

Zelení pod touto hlavičkou do voleb v roce 2022 už nepokračují, více informací o aktuální kandidatuře naleznete na webu praha1.zeleni.cz.

Obsah, který mapuje zejména aktivity po volbách v roce 2018, zde necháváme.