Interpelace: Krátkodobé pronájmy apartmánů (Airbnb apod.) a bytová politika Prahy 1

Interpelace: Krátkodobé pronájmy apartmánů (Airbnb apod.) a bytová politika Prahy 1

1. 3. 2017

Vážený pane starosto,

Všechny politické strany zastoupené v Zastupitelstvu MČ Praha 1 deklarovaly, že jejich zájmem je stabilizace počtu obyvatel v Praze 1 a zastavení dalšího vylidňování centra. Proto se Vás chci zeptat:

  1. Jak konkrétně naplňuje MČ Praha 1 tento cíl? Domníváte se, že Praha 1 využívá všech svých nástrojů k vytvoření optimální bytové politiky?
  2. Jako členka sociálního výboru a dlouholetá členka zastupitelstva se dlouhodobě pídím po nové a komplexní koncepci bytové politiky Prahy 1, která by reflektovala současný stav. Bylo mi řečeno, že tuto koncepci radnice chystá. Chci se zeptat, zda bude vytvořena ještě během tohoto volebního období, zda bude platformou pro její vytvoření právě výbor pro sociální a bytovou politiku nebo snad nějaká pracovní skupina se zástupci opozice?
  3. Velkým problémem, který trápí celé širší centrum, ale především Prahu 1 je fenomén stále narůstajícího počtu apartmánů pro cizince, tedy krátkodobých pronájmů. Děje se tak bez jakékoli regulace a pravidel a toto podnikání silně ovlivňuje kvalitu bydlení stálých obyvatel. Jste si vědom tohoto problému, a jaká jsou podle Vás možná řešení?

Předem děkuji za odpověď
Kateřina Klasnová